Použití funkce Živě od PlayStation®

Funkci  (Živě od PlayStation) můžete použít k zobrazení vysílání, videoklipů a snímků obrazovek sdílených jinými hráči. Vyberte v oblasti obsahu položku  (Živě od PlayStation) a pak vyberte obsah, který chcete zobrazit.

Dítě s přístupem omezeným rodičovskou kontrolou pravděpodobně nebude moci tuto funkci používat.

Obrazovka Živě od PlayStation. Označeno písmenem A.

A )
Přepínání zobrazení
(Hledat) Umožní zadat hledané klíčové slovo.
(Trendy) Zobrazí obsah, který je u ostatních aktuálně oblíbený.
(Sleduji) Zobrazí obsah z vysílání a obsah sdílený sledovanými hráči pomocí online služeb.
(Hry) Zobrazí obsah podle hry. Chcete-li oblíbené hry zobrazit v horní části seznamu, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Označit].
(Vysílání) /  (Videoklipy) /  (Snímky obrazovky) Zobrazí obsah podle typu. Chcete-li zobrazit obsah podle online služby, stiskněte tlačítko trojúhelník.
Vaše sdílení Zobrazí obsah, který jste sdíleli.

Zobrazení živého obsahu na obrazovce

Obrazovka při zobrazování živého obsahu. Označeno písmenem A.

A )
Ovládací tlačítka
Ikona online služby Spustí aplikaci online služby. Ikona se zobrazí pouze u některých služeb.
(Sledovat) Sledujte kanály nebo vysílající uživatele, které momentálně sledujete jako diváci, pomocí online služeb. Když tyto kanály či vysílající uživatele sledujete, jejich vysílání se zobrazí v seznamu (Sleduji). Opětovným výběrem tlačítka sledování zrušíte. Toto tlačítko se zobrazí pouze u některých služeb.
(Sledovat) Sledujte hráče, kteří vysílají ve službě PlayStation™Network. Když budete tyto hráče sledovat, jejich obsah bude uveden v seznamu (Sleduji). Opětovným výběrem tlačítka sledování zrušíte.
(Komunikovat) Zapojte se do her používáním různých předmětů a kladením pastí. Toto tlačítko se zobrazí u her, které sledujete živě a které tuto funkci podporují.
Připojit se k relaci Připojte se ke hře, kterou právě sledujete. Toto tlačítko se zobrazí, pokud se můžete připojit k relaci, kterou živě sledujete.
Spustit tuto hru Spustí hru.
Jít na PlayStation Store Podrobné informace týkající se hry, kterou sledujete jako diváci, můžete ověřit v obchodě PlayStation™Store.
Zadejte komentář/Odeslat Odešlete komentář do online služby. Tato možnost se zobrazí, pokud jako diváci sledujete živý obsah a jste přihlášení k online službě.
Komentáře diváků se zobrazí pouze při sledování živého obsahu.
  • Dostupné možnosti se budou lišit.
  • Chcete-li používat funkce, jako je vkládání komentářů, musíte mít účet příslušné online služby. Při prvním připojení k online službě musíte zadat své informace o účtu dané služby. Pokud takový účet nemáte, navštivte webové stránky online služby a vytvořte si jej. Účet online služby můžete také vytvořit nebo upgradovat stisknutím tlačítka OPTIONS, zatímco sledujete obsah.
  • Chcete-li zrušit propojení s online službami, změňte nastavení položky  (Nastavení) > [Sdílení a vysílání] > [Propojit s ostatními službami].
  • Chcete-li zobrazit profil hráče sdílejícího obsah nebo nahlásit nevhodný obsah, stiskněte na obrazovce prohlížení obsahu tlačítko OPTIONS.
  • Pokud se nespustí vysílání nebo se nezobrazují komentáře, ujistěte se, zda jsou ve směrovači nebo bráně firewall povolena následující čísla portů. Informace týkající se ověření čísel portů a konfigurace nastavení naleznete v pokynech dodaných s používaným síťovým zařízením a v materiálech poskytovatele internetových služeb.
    • TCP: 1935, 2805–2899, 6667