Tilgængelighed

Vælg (Indstillinger) > [Tilgængelighed] for at justere funktioner såsom zoomfunktionen og opgaver for controller-knappen.

Nogle tilgængelighedsindstillinger kan kun anvendes til visse funktioner eller skærme. Desuden kan indstillingerne muligvis ikke anvendes til dine skærmbilleder eller videoklip eller til billeder, der vises i udsendelser.

Tekst-til-tale

Tekst-til-tale-funktionen kan anvendes til at lytte til tekst på skærmen og kontekstuelle oplysninger. Vælg [Tekst-til-tale] for at få vist indstillinger for læsehastighed og lydstyrke.

  • Denne funktion er kun tilgængelig på PS4™-systemer, der sælges i visse lande eller regioner.
  • Tekst-til-tale-funktionen er kun tilgængelig, når systemsproget er indstillet til [English (United States)].

Zoom

Du kan aktivere zoomfunktionen ved at markere afkrydsningsfeltet [Aktivér zoom]. Mens du zoomer, kan du kun flytte det forstørrede område eller annullere zoomfunktionen.
Hver bruger kan aktivere denne funktion.

Zoom ind Tryk på PS-knappen og firkant-knappen samtidig.
Bevæg det forstørrede område Brug retningsknapperne, venstre pind eller højre pind.
Afbryd zoomfunktionen Tryk på cirkel-knappen eller PS-knappen.

Negative farver

Vend rundt på skærmfarverne.

Når skærmfarver vendes rundt, starter pauseskærmen ikke.

Større tekst

Forstør teksten.

Fed tekst

Gør tekstens skrifttype fed.

Stor kontrast

Øg skærmens kontrast.

Undertekster

PS4™-systemet kan vise undertekster. Underteksterne viser teksten for den del af videoen, hvor der tales. Musik og lydeffekter vises også. Denne indstilling er kun tilgængelig for indhold, der omfatter tekstning.
Vælg [Vis undertekster] for at se skærmen Indstillinger for undertekster, hvor du kan konfigurere tekststørrelse, baggrund, farve og andre indstillinger. Du skal fjerne markeringen af standardindstillinger for at gøre dette.

  • For at få vist undertekster skal du trykke på OPTIONS-knappen under afspilning af Blu-ray eller DVD og derefter vælge [Undertekster].
  • Se "Afspilning af video fra PlayStation™Video" for at få oplysninger om afspilning af videoer fra PlayStation™Video.

Knaptildelinger

Vælg [Aktivér brugertilpasning af knaptildelinger] for at skifte opgaver for controller-knappen. Vælg [Brugertilpasning af knaptildelinger], og vælg derefter den knap, du vil ændre.
Denne indstilling kan justeres for hver bruger.

Automatisk rullehastighed

Indstil hastigheden for automatisk rulning.

Forsinket tryk og hold

Indstil forsinket tryk og hold for PS-knappen eller SHARE-knappen.

Føj til genvejsmenu

Føj nogle af tilgængelighedsindstillingerne til genvejsmenuen. Hvis du vil ændre indstillingerne, kan du få hurtig adgang til dem via genvejsmenuen.