Tilknyt til andre tjenester

Du kan knytte din konto til PlayStation™Network til din konto i andre onlinetjenester.
Vælg (Indstillinger) > [Deling og udsendelser] > [Tilknyt til andre tjenester].
Denne valgmulighed er kun tilgængelig for voksenkonti.