PS3 Remote Play Remote Play på et privat netværk (Wi-Fi-netværk i hjemmet)

Systemet bruger Wi-Fi til at oprette forbindelse til et trådløst adgangspunkt eller en router, når der oprettes forbindelse til et PS3™-system, der ikke understøtter Wi-Fi-funktioner. Slut PS3™-systemet til et adgangspunkt med et LAN-kabel.

Eksempel på en typisk forbindelse

Illustration af en Remote Play-forbindelse via hjemmets Wi-Fi-netværk. Mærket A til E startende fra øverst til venstre.

A )
Et trådløst adgangspunkt eller en trådløs router
B )
Et kabelmodem eller et DSL-modem
C )
En internetforbindelse
D )
Et LAN-kabel (Ethernet)
E )
En computer
  • Et trådløst adgangspunkt er hardware, som enheder kan oprette trådløs forbindelse til. En trådløs router er en enhed, der udgør adgangspunkter, og gør det muligt for flere enheder (f.eks. dit system og en computer) at oprette forbindelse til internettet samtidigt.
  • Nogle modemmer har indbyggede routerfunktion. Slut PS3™-systemet til en enhed med routerfunktion.
  • Når der bruges en router og et modem med indbygget routerfunktion, skal du deaktivere routerfunktionen på en af enhederne. PS3™-systemet og dit system skal tilsluttes inden for samme netværk. Samtidig brug af to eller flere enheder, der begge har routerfunktion, kan resultere i, at PS3™-systemet og dit system opretter forbindelse til separate netværk, så du ikke kan spille fra en ekstern placering.

Klargøring til første brug

Du skal konfigurere dit system, så det kan oprette forbindelse til det adgangspunkt, som PS3™-systemet er tilsluttet.

Registrering af systemet på et PS3™-system

Udfør anvisningerne, når systemet er i nærheden af adgangspunktet.

1.
Gå til PS3™-systemet, og vælg (Indstillinger) > [Remote Play indstillinger] > [Registrer apparat] > [PS Vita-system].
Der vises et tal på skærmen.
2.
Gå til systemet, og vælg (PS3 Remote Play) > [Start] > [Næste].
3.
Indtast det nummer, der vises på PS3™-systemets skærm, og vælg derefter [Registrer].
Når der er oprettet forbindelse mellem enhederne, vises en meddelelse om, at registreringen er udført.
Hvis skærmen Wi-Fi indstillinger vises, skal du vælge det adgangspunkt, der er sluttet til PS3™-systemet.
4.
Vælg [OK] på PS3™-systemet.

Spil fra anden placering

Du kan spille fra en anden enhed, når dit system er inden for dit Wi-Fi-netværks rækkevidde.

1.
Gå til systemet, og vælg (PS3 Remote Play) > [Start].
Første gang du bruger PS3Remote Play, vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at registrere dit system på PS3™-systemet. Hvis denne meddelelse vises, skal du udføre registreringen.
2.
Gå til PS3™-systemet, og vælg (Netværk) > (Remote Play).
PS3™-systemet afventer, at dit system etablerer Remote Play-forbindelse.
3.
Gå til systemet, og vælg [Opret forbindelse via privat netværk].
Når der er oprettet forbindelse mellem enhederne, vises PS3™-systemets skærm på dit system.
Hvis skærmen Wi-Fi indstillinger vises, skal du vælge det adgangspunkt, der er sluttet til PS3™-systemet.
  • Hvis du aktiverer ekstern start på PS3™-systemet, kan du bruge Remote Play, når PS3™-systemet er indstillet til standby-tilstand. For yderligere oplysninger, se (Indstillinger) > [Remote Play indstillinger] > [Fjernstart] i PS3™-systemets brugervejledning.
  • Hvis du går til en skærm for et andet program, mens du bruger Remote Play, lukkes Remote Play-forbindelsen efter 30 sekunder.

Til toppen af siden