Χρήση του προγράμματος περιήγησης

Επιλέξτε (Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet) από την περιοχή περιεχομένου. Πατήστε το κουμπί τρίγωνο και μετά εισαγάγετε λέξεις-κλειδιά στο πεδίο αναζήτησης ή εισαγάγετε μια διεύθυνση URL στη γραμμή διευθύνσεων.

Οθόνη προγράμματος περιήγησης. Αναγράφονται A έως Ε ξεκινώντας από πάνω.

A )
Γραμμή διευθύνσεων
B )
(Υπηρεσία φιλτραρίσματος Web σε χρήση)
Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, πατήστε το κουμπί OPTIONS και μετά επιλέξτε [Ρυθμίσεις] > [Φίλτρο Web].
C )
(Προβάλλεται ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί SSL)
D )
(Αναζήτηση)
E )
Συχνά χρησιμοποιούμενες σελίδες

Εδώ εμφανίζονται οι οκτώ σελίδες που επισκεφτήκατε πιο πρόσφατα. Για να διαγράψετε σελίδες, πατήστε το κουμπί OPTIONS.

Βασικές λειτουργίες

Μετάβαση στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα Πατήστε το κουμπί L1 ή το κουμπί R1.
Μετάβαση στο αριστερό ή στο δεξί παράθυρο Πατήστε το κουμπί L2 ή το κουμπί R2.
Άνοιγμα νέου παραθύρου Πατήστε το κουμπί R2 όταν εμφανίζεται η ένδειξη (Νέο).
Αν ανοίξετε ένα νέο παράθυρο ενώ υπάρχουν ήδη έξι παράθυρα ανοικτά, το παράθυρο που βρίσκεται στην άκρη αριστερά θα κλείσει.
Άνοιγμα συνδέσμου σε νέο παράθυρο Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από τον σύνδεσμο που θέλετε να ανοίξετε και μετά πατήστε παρατεταμένα το κουμπί χι.
Κλείσιμο παραθύρου Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κύκλος.
Κύλιση Χρησιμοποιήστε τον δεξιό μοχλό.
Μετακίνηση του δείκτη Χρησιμοποιήστε τον αριστερό μοχλό.
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση Πατήστε τον δεξιό μοχλό (κουμπί R3) ή πατήστε τον αριστερό μοχλό (κουμπί L3).
Προβολή σελίδας με τη χρήση πλήρους οθόνης Πατήστε το κουμπί τετράγωνο.
Πατήστε ξανά το κουμπί για να εξέλθετε από την προβολή πλήρους οθόνης. Όταν χρησιμοποιείτε την προβολή πλήρους οθόνης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί τρίγωνο για να εμφανιστεί το πεδίο αναζήτησης και η γραμμή διευθύνσεων.

Προσθήκη σελιδοδεικτών

Για να προσθέσετε σελιδοδείκτη σε μια ιστοσελίδα που προβάλετε, πατήστε το κουμπί OPTIONS και μετά επιλέξτε [Προσθήκη σελιδοδείκτη].
Για να ανοίξετε έναν σελιδοδείκτη που έχετε προσθέσει, πατήστε το κουμπί OPTIONS και μετά επιλέξτε [Σελιδοδείκτες].

  • Μπορείτε να προσθέσετε έως 100 σελιδοδείκτες.
  • Για να επεξεργαστείτε, να ταξινομήσετε ή να διαγράψετε σελιδοδείκτες, πατήστε το κουμπί OPTIONS, όταν προβάλετε τους [Σελιδοδείκτες].

Επίσκεψη σε σελίδες από το ιστορικό περιήγησης

Οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε αποθηκεύονται αυτόματα στο ιστορικό περιήγησης. Μπορείτε να επισκεφτείτε μια ιστοσελίδα χωρίς να εισαγάγετε τη διεύθυνση, επιλέγοντάς την από τη λίστα ιστορικού περιήγησης.
Όταν μια σελίδα είναι ανοικτή, πατήστε το κουμπί OPTIONS και μετά επιλέξτε [Ιστορικό περιήγησης].

  • Μπορούν να αποθηκευτούν έως 100 σελίδες.
  • Για να εκκαθαρίσετε το ιστορικό περιήγησης, πατήστε το κουμπί OPTIONS, ενώ προβάλετε το [Ιστορικό περιήγησης], και μετά επιλέξτε [Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης].

Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για επιλογές, όπως η απόρριψη cookie, η διαγραφή cookie και η διαγραφή δεδομένων ιστοτόπου που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στο πρόγραμμα περιήγησης. Όταν μια σελίδα είναι ανοικτή, πατήστε το κουμπί OPTIONS και μετά επιλέξτε [Ρυθμίσεις].