Χρήση εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB ως εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης για να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές σας. Μπορείτε, επίσης, να μετακινήσετε εφαρμογές από τον χώρο αποθήκευσης συστήματος του PS4™ στον εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης.
Χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποθήκευσης USB που πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις.

 • SuperSpeed USB ή πιο γρήγορη
  • SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1)
  • SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2)
  • SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen2x2)
 • Ελάχιστη χωρητικότητα 250 GB, μέγιστη χωρητικότητα 8 TB

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB, θα πρέπει να την διαμορφώσετε. Επιλέξτε μια συσκευή για διαμόρφωση στο στοιχείο (Ρυθμίσεις) > [Συσκευές] > [Συσκευές αποθήκευσης USB] και μετά επιλέξτε [Διαμόρφωση ως εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης]. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, η συσκευή ρυθμίζεται αυτόματα ως θέση εγκατάστασης για τις εφαρμογές σας.

 • Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας στο σύστημα PS4™ για να την χρησιμοποιήσετε ως εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης. Μην τη συνδέετε σε διανομέα USB.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία συσκευή εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης τη φορά.
 • Τα παρακάτω δεδομένα αποθηκεύονται μόνο στον χώρο αποθήκευσης συστήματος και δεν είναι δυνατή η αποθήκευσή τους στον εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης.
  • Στιγμιότυπα και κλιπ βίντεο
  • Αποθηκευμένα δεδομένα
  • Θέματα
 • Επίσης, οι συσκευές αποθήκευσης USB που έχουν διαμορφωθεί ως εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης είναι συμβατές με μια κονσόλα PS5™.
 • Δεν παρέχεται εγγύηση συμβατότητας όλων των συσκευών αποθήκευσης USB με το σύστημα.

Μετακίνηση εφαρμογών

Μπορείτε να μετακινήσετε αποθηκευμένες εφαρμογές μεταξύ του χώρου αποθήκευσης συστήματος του PS4™ και του εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης.

1.
Επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Χώρος αποθήκευσης].
2.
Επιλέξτε τον χώρο αποθήκευσης στον οποίο βρίσκεται η εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε και μετά επιλέξτε [Εφαρμογές].
3.
Πατήστε το κουμπί OPTIONS για να επιλέξετε τον προορισμό και μετά επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να μετακινήσετε.

Αλλαγή της θέσης εγκατάστασης εφαρμογής

Επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Χώρος αποθήκευσης] και μετά πατήστε το κουμπί OPTIONS για να επιλέξετε μια θέση εγκατάστασης στο στοιχείο [Θέση εγκατάστασης εφαρμογής].

Αποσύνδεση συσκευών εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης

Αν θέλετε να αποσυνδέσετε μια συσκευή εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης ενώ το σύστημα PS4™ είναι ενεργοποιημένο, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή.

 • Επιλέξτε [Ήχος/Συσκευές] > [Διακοπή χρήσης του εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης] στο γρήγορο μενού.
 • Επιλέξτε τη συσκευή εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης που θέλετε να αποσυνδέσετε στο στοιχείο (Ρυθμίσεις) > [Συσκευές] > [Συσκευές αποθήκευσης USB] και μετά επιλέξτε [Διακοπή χρήσης αυτού του εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης].

Σημείωση

Αν αποσυνδέσετε τη συσκευή εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης ενώ η ένδειξη λειτουργίας είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει, ενδέχεται να χαθούν ή να καταστραφούν δεδομένα και να προκληθεί ζημιά στο σύστημα. Μην ξεχνάτε να κάνετε ασφαλή αποσύνδεση.