Περιορισμοί συστήματος PS4

Περιορισμός χρήσης των δυνατοτήτων του συστήματος σας PS4™. Επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας] > [Περιορισμοί συστήματος PS4].

  • Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν για όλους τους χρήστες του συστήματός σας PS4™.
  • Για να εμποδίσετε άλλους να αλλάξουν τις ρυθμίσεις, αλλάξτε το συνθηματικό περιορισμού συστήματος.

Δημιουργία νέου χρήστη και σύνδεση επισκέπτη

Επιτρέψτε μόνο στους υπάρχοντες χρήστες να συνδέονται στο σύστημα PS4™. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή για να μην επιτρέψετε στα παιδιά σας να δημιουργήσουν και να συνδεθούν ως χρήστες που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς χωρίς την άδειά σας.

Φίλτρο Web

Χρησιμοποιήστε μια υπηρεσία φιλτραρίσματος Web που επαληθεύει τον τύπο και την ασφάλεια ιστοτόπων όταν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet και εμποδίζει την προβολή επικίνδυνων ή επιβλαβών ιστοτόπων.

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γονικού ελέγχου

Αλλάξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για νέους χρήστες και επισκέπτες που δεν έχουν εισέλθει στο PlayStation™Network.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου για κάθε χρήστη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Σχετικά με τους περιορισμούς».

Προσωρινή απενεργοποίηση περιορισμών συστήματος PS4

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την προσωρινή απενεργοποίηση όλων των περιορισμών γονικού ελέγχου για όλους τους χρήστες, χωρίς να απαιτείται είσοδος στο PlayStation™Network. Οι περιορισμοί αποκαθίστανται όταν αποεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, απενεργοποιήσετε το σύστημα σας ή το θέσετε στη λειτουργία αδράνειας.

Αλλαγή συνθηματικού περιορισμού συστήματος

Αλλάξτε το συνθηματικό περιορισμού συστήματος.

Αν ξεχάσετε το συνθηματικό περιορισμού συστήματος, πρέπει να αρχικοποιήσετε το σύστημα PS4™. Να είστε προσεκτικοί με το συνθηματικό σας. Μην το ξεχάσετε και διασφαλίστε ότι δεν θα το μάθει κανένας άλλος.