Περιορισμός στη χρήση εφαρμογών και συσκευών

Με τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου, μπορείτε να εμποδίσετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet και να παίζουν παιχνίδια ή να βλέπουν βίντεο σε δίσκους με αξιολόγηση ηλικίας. Επιλέξτε έναν χρήστη από την οθόνη (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας], και μετά επιλέξτε ποιοι περιορισμοί θέλετε να ισχύουν για αυτόν.

Διαθέσιμοι περιορισμοί Επεξήγηση
Επίπεδο ηλικίας για παιχνίδια Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε περιεχόμενο παιχνιδιών βάσει της ηλικίας του παιδιού σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο «Επίπεδα ηλικίας για παιχνίδια».
Επίπεδο ηλικίας για βίντεο σε Blu-ray Disc™ και DVD Μπορείτε να περιορίσετε την αναπαραγωγή βίντεο Blu-ray Disc™ ή DVD που έχουν ηλικιακή αξιολόγηση.
  • Blu-ray Disc™
    Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Επιτρέπονται].
  • DVD
    Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Επιτρέπονται].
  • Χώρα ή περιοχή
    Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [United States]. Συνήθως δεν χρειάζεται να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση.
Χρήση PlayStation VR Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση του σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Επιτρέπονται].
Το PS VR δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά μικρότερα των 12 ετών.
Χρήση προγράμματος περιήγησης στο Internet Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση (Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet) στο σύστημα PS4™. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Επιτρέπονται].

Μπορείτε επίσης να ορίσετε περιορισμούς για χρήστες εκτός των μελών της οικογένειας που δεν έχουν εισέλθει ποτέ στο PlayStation™Network.

Επίπεδα ηλικίας για παιχνίδια

Τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει κάθε παιδί περιορίζονται από το επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου που ορίζετε στο σύστημα PS4™ σε συνδυασμό με το επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου κάθε παιχνιδιού.
Για παράδειγμα, εάν δεν θέλετε το παιδί να παίξει ένα παιχνίδι με επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου «4», θα πρέπει να ορίσετε το επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου στο σύστημα PS4™ χαμηλότερα, στο «3». Αν ρυθμίσετε το επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου του συστήματος PS4™ στο επίπεδο «3», τότε οι χρήστες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παίζουν οποιοδήποτε παιχνίδι με επίπεδο «4» ή υψηλότερο.

Έλεγχος του επιπέδου ρυθμίσεων γονικού ελέγχου

Τα παιχνίδια σε δίσκους πωλούνται σε συσκευασία στην οποία αναγράφονται πληροφορίες επιπέδου αξιολόγησης. Για τα παιχνίδια που αγοράζετε και λαμβάνετε από το PlayStation™Store, ανατρέξτε στη σελίδα λεπτομερειών του παιχνιδιού για να δείτε τις πληροφορίες επιπέδου αξιολόγησης. Για να κατανοήσετε την αντιστοίχιση μεταξύ των επιπέδων αξιολόγησης παιχνιδιών και των επιπέδων ρυθμίσεων γονικού ελέγχου, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.
Για να δείτε το επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου για ένα παιχνίδι στην οθόνη, επιλέξτε το παιχνίδι στην περιοχή περιεχομένου, πατήστε το κουμπί OPTIONS και μετά επιλέξτε [Πληροφορίες]. Όταν ένα παιχνίδι έχει περιορισμό ηλικίας, το επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου θα εμφανιστεί στο πεδίο [Γονικός έλεγχος].

Συνδυασμοί ετικετών αξιολόγησης παιχνιδιού και επιπέδων ρυθμίσεων γονικού ελέγχου

Βόρεια Αμερική/Κεντρική Αμερική και Νότια Αμερική (εξαιρείται η Βραζιλία) ESRB E, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 3, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 6 ετών ή μεγαλύτερη. ESRB E 10+, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 4, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 10 ετών ή μεγαλύτερη. ESRB T, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 5, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 13 ετών ή μεγαλύτερη. ESRB M, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 9, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 17 ετών ή μεγαλύτερη.
Ευρώπη/Αφρική/Ινδία (εξαιρούνται η Πορτογαλία, η Γερμανία και η Νότια Αφρική) Pan European Game Information 3, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 2, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη 3 ετών ή μεγαλύτερη. Pan European Game Information 7, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 3, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη 7 ετών ή μεγαλύτερη. Pan European Game Information 12, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 5, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη 12 ετών ή μεγαλύτερη. Pan European Game Information 16, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 7, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη 16 ετών ή μεγαλύτερη. Pan European Game Information 18, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 9, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη 18 ετών ή μεγαλύτερη.
Γερμανία USK 0, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 1, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 0 ετών ή μεγαλύτερη. USK 6, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 3, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 6 ετών ή μεγαλύτερη. USK 12, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 5, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 12 ετών ή μεγαλύτερη. USK 16, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 7, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 16 ετών ή μεγαλύτερη. USK 18, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 9, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 18 ετών ή μεγαλύτερη.
Νότια Αφρική FPB A, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 1, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 0 ετών ή μεγαλύτερη. FPB PG, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 2, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 3 ετών ή μεγαλύτερη. FPB 7-9 PG, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 3, η ηλικία του χρήστη είναι κατά προσέγγιση 7 ετών ή μεγαλύτερη. FPB 10, FPB 10-12 PG, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 4, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 10 ετών ή μεγαλύτερη. FPB 13, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 5, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 13 ετών ή μεγαλύτερη. FPB 16, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 7, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 16 ετών ή μεγαλύτερη. FPB 18, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 9, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 18 ετών ή μεγαλύτερη.
Αυστραλία ACB G, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 1, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 0 ετών ή μεγαλύτερη. ACB PG, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 3, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 8 ετών ή μεγαλύτερη. ACB M, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 7, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 15 ετών ή μεγαλύτερη. ACB MA, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 8, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 15 ετών ή μεγαλύτερη. ACB R, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 9, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 18 ετών ή μεγαλύτερη.
Νέα Ζηλανδία OFLC G, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 1, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 0 ετών ή μεγαλύτερη. OFLC PG, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 3, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 8 ετών ή μεγαλύτερη. OFLC M, OFLC 13, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 7, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 13 ετών ή μεγαλύτερη. OFLC 16, OFLC 18, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 9, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 18 ετών ή μεγαλύτερη.
Ρωσία Ρωσικό σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων 0+, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 1, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 0 ετών ή μεγαλύτερη. Ρωσικό σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων 6+, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 3, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 6 ετών ή μεγαλύτερη. Ρωσικό σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων 12+, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 5, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 12 ετών ή μεγαλύτερη. Ρωσικό σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων 16+, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 7, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 16 ετών ή μεγαλύτερη. Ρωσικό σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων 18+, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 9, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 18 ετών ή μεγαλύτερη.
Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας GCAM 3, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 2, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 3 ετών ή μεγαλύτερη. GCAM 7, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 3, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 7 ετών ή μεγαλύτερη. GCAM 12, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 5, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 12 ετών ή μεγαλύτερη. GCAM 16, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 7, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 16 ετών ή μεγαλύτερη. GCAM 18, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 9, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 18 ετών ή μεγαλύτερη.
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα NMC 3, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 2, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 3 ετών ή μεγαλύτερη. NMC 7, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 3, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 7 ετών ή μεγαλύτερη. NMC 12, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 5, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 12 ετών ή μεγαλύτερη. NMC 16, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 7, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 16 ετών ή μεγαλύτερη. NMC 18, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 8, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 18 ετών ή μεγαλύτερη. NMC 21, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 9, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 21 ετών ή μεγαλύτερη.
Ιαπωνία CERO A, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 3, η κατά προσέγγιση ηλικία του χρήστη είναι 6 ετών ή μεγαλύτερη. CERO Β, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 5, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 12 ετών ή μεγαλύτερη. CERO C, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 7, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 15 ετών ή μεγαλύτερη. CERO D, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 8, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 17 ετών ή μεγαλύτερη. CERO Ζ, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 9, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 18 ετών ή μεγαλύτερη.
Κορέα GRAC All, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 3, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 6 ετών ή μεγαλύτερη. GRAC 12, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 5, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 12 ετών ή μεγαλύτερη. GRAC 15, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 7, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 15 ετών ή μεγαλύτερη. GRAC 18, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 9, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 19 ετών ή μεγαλύτερη.
Ταϊβάν IDB 0+, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 1, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 0 ετών ή μεγαλύτερη. IDB 6+, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 3, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 6 ετών ή μεγαλύτερη. IDB 12+, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 5, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 12 ετών ή μεγαλύτερη. IDB 15+, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 7, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 15 ετών ή μεγαλύτερη. IDB 18+, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 9, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 18 ετών ή μεγαλύτερη.
Σιγκαπούρη General IMDA 16, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 7, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 16 ετών ή μεγαλύτερη. IMDA M18, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 9, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 18 ετών ή μεγαλύτερη.
IARC IARC 3, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 2, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 3 ετών ή μεγαλύτερη. IARC 7, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 3, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 7 ετών ή μεγαλύτερη. IARC 12, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 5, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 12 ετών ή μεγαλύτερη. IARC 16, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 7, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 16 ετών ή μεγαλύτερη. IARC 18, επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου 9, η εκτιμώμενη ηλικία του χρήστη είναι 18 ετών ή μεγαλύτερη.
Βραζιλία Εικονίδια αξιολογήσεων παιχνιδιού για τη Βραζιλία. Αυτές οι αξιολογήσεις δεν είναι συμβατές με το επίπεδο ρυθμίσεων γονικού ελέγχου του συστήματος PS4. Ορίστε το επίπεδο του συστήματος PS4 σύμφωνα με το σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων της Βραζιλίας.