Σχετικά με τους περιορισμούς

Ως γονιός ή κηδεμόνας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου για να περιορίζετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή δυνατότητες για τα παιδιά που χρησιμοποιούν το σύστημα PS4™.
Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου, θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό ενηλίκου και θα πρέπει να δημιουργήσετε μια οικογένεια. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Δημιουργία λογαριασμού ενηλίκου

Γονείς ή κηδεμόνες που έχουν ήδη λογαριασμό

Προχωρήστε στην ενότητα «Προσθήκη παιδιού στην οικογένειά σας».

Γονείς ή κηδεμόνες που δεν έχουν λογαριασμό

Αρχικά, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ενηλίκου. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτάει εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια οικογένεια. Επιλέξτε [Άμεση διαμόρφωση] και μετά προχωρήστε στο βήμα 3 «Προσθήκη παιδιού στην οικογένειά σας».

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία λογαριασμών, ανατρέξτε στην ενότητα «Είσοδος στο PlayStation Network».
  • Ο ενήλικος που δημιουργεί μια οικογένεια είναι ο διαχειριστής της. Ο διαχειριστής οικογένειας μπορεί να προσθέσει και να αφαιρέσει μέλη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις οικογένειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση οικογένειας».

Προσθήκη παιδιού στην οικογένειά σας

Ως διαχειριστής της οικογένειας, μπορείτε να προσθέσετε παιδιά στην οικογένειά σας.

1.
Επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας] > [Διαχείριση οικογένειας], και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία εισόδου σας.
2.
Επιλέξτε [Προσθήκη μέλους της οικογένειας].
3.
Επιλέξτε [Δημιουργία χρήστη] και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τους περιορισμούς για κάθε παιδί στην οθόνη ρυθμίσεων γονικού ελέγχου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου».
Αφού προσθέσετε τα παιδιά σας ως μέλη της οικογένειάς σας, αυτά προστίθενται στη λίστα των χρηστών στο σύστημα PS4™.
  • Τα παιδιά που έχουν την άδεια να γίνουν μέλη του PlayStation™Network μπορούν να ολοκληρώσουν τη δημιουργία λογαριασμού μόνα τους μετά τη σύνδεσή τους στο σύστημα PS4™.
  • Για την προβολή ή την αλλαγή των ρυθμίσεων γονικού ελέγχου στο μέλλον ή για την προσθήκη και άλλων μελών στην οικογένεια, επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας] > [Διαχείριση οικογένειας].

Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου

Οι ρυθμίσεις γονικού ελέγχου περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για το σύστημα PS4™ και για κάθε παιδί χωριστά.
Οι ρυθμίσεις για το σύστημα PS4™ ισχύουν για όλους τους χρήστες που συνδέονται στο σύστημα PS4™. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Περιορισμοί συστήματος PS4».
Οι ρυθμίσεις γονικού ελέγχου για κάθε παιδί χωριστά μπορούν να οριστούν όταν προσθέσετε το παιδί ως μέλος της οικογένειας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στα ακόλουθα.

Επιπλέον περιορισμοί

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις προτείνονται όταν το σύστημα PS4™ χρησιμοποιείται και από εσάς και από την οικογένειά σας.

Αποκλεισμός άλλων μελών της οικογένειας από το να εισέρχονται ως εσείς

Για να μην επιτρέπετε στα παιδιά να συνδέονται στο σύστημα PS4™ με τη χρήση λογαριασμού γονέα ή κηδεμόνα, ορίστε ένα συνθηματικό εισόδου. Για να ορίσετε ένα συνθηματικό εισόδου, συνδεθείτε στον σχετικό λογαριασμό και επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις σύνδεσης] > [Διαχείριση συνθηματικών εισόδου].

Αποκλεισμός δημιουργίας νέου χρήστη και εισόδων επισκεπτών

Για να επιτρέψετε μόνο στους υπάρχοντες χρήστες να συνδέονται στο σύστημα PS4™, επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας] > [Περιορισμοί συστήματος PS4] > [Δημιουργία νέου χρήστη και σύνδεση επισκέπτη].