E-mail LiveArea™-scherm voor e-mail

Selecteer (E-mail) op het beginscherm om het LiveArea™-scherm van de e-mailapplicatie te openen.

LiveArea-scherm voor E-mail. Vanaf bovenaan gelabeld van A tot B.

A )
Actie-pictogrammen
Selecteer een actie-pictogram om de actie uit te voeren die aan het pictogram is toegewezen in de e-mailapplicatie. Raadpleeg "De schermen gebruiken" voor meer informatie over de actie-pictogrammen.
B )
Gate
Selecteer de gate om de e-mailapplicatie te starten.
    • Wanneer de LiveArea™-schermen van meerdere applicaties geopend zijn, beweegt u het scherm naar links of rechts om te schakelen tussen de LiveArea™-schermen en het beginscherm.
  • Druk in het LiveArea™-scherm op de PS-toets om het indexscherm weer te geven. Op dit scherm krijgt u de geopende LiveArea™-schermen te zien.

Naar bovenkant pagina