De schermen gebruiken

In dit onderdeel krijgt u meer informatie over het gebruik van het beginscherm, de LiveArea™-schermen en de applicatie-schermen.

Beginscherm

Beginscherm. Vanaf bovenaan gelabeld van A tot D.

A )
Informatiebalk
U kunt de status van uw systeem controleren op de informatiebalk.
B )
Pictogrammen voor applicaties
Op het beginscherm worden pictogrammen voor applicaties weergegeven. Er kunnen maximaal 500 pictogrammen weergegeven worden.
C )
Map
U kunt mappen aanmaken om applicaties te ordenen. Meer informatie vindt u onder "Het beginscherm aanpassen".
D )
Pagina-aanduiding
De pagina-aanduiding toont het aantal pagina's op het beginscherm. Het stipje van de huidige pagina is wit.

LiveArea™-scherm

Via het LiveArea™-scherm voor een applicatie krijgt u toegang tot informatie en functies van deze applicatie. De inhoud en het voorkomen van het scherm verschilt afhankelijk van de applicatie.

LiveArea. Vanaf bovenaan gelabeld van A tot C.

A )
Actie-pictogrammen
Met actie-pictogrammen kunt u bepaalde functies voor meerdere applicaties tegelijk uitvoeren. Alleen de pictogrammen van functies die ondersteund worden door de applicatie worden weergegeven:
(Update‎) Hiermee kunt u de applicatie updaten
Dit pictogram wordt alleen weergegeven wanneer er een nieuwere versie van de applicatie beschikbaar is om te downloaden.
(Internetzoekactie) Deze toets opent de applicatie (Browser) en geeft het trefwoordzoekscherm weer.
(Codes inlossen) Hiermee kunt u een scherm weergeven voor het invoeren van een code om een item aan te kopen in PlayStation®Store.
(Help) Hiermee kunt u de gebruikershandleiding voor uw systeem (het eerste pictogram) of de softwarehandleiding voor de applicatie (het tweede pictogram) weergeven
(Opgeslagen data importeren‎) Hiermee kunt u opgeslagen data importeren.
Dit pictogram wordt alleen weergegeven voor games die ondersteuning bieden voor deze functie.
(LiveArea™-scherm vernieuwen) Hiermee kunt u de inhoud die weergegeven wordt op het LiveArea™-scherm vernieuwen.
(PlayStation®Plus) Hiermee verkrijgt u toegang tot online opslag.
Verkrijg toegang tot de PlayStation™Network-server zodat u de opgeslagen data kunt up- of downloaden.
B )
Gate
Selecteer de gate om de applicatie te starten.
C )
Live-items
Live-items bieden uiteenlopende informatie betreffende de applicatie. De informatie verschilt afhankelijk van de applicatie.

Applicatie-schermen

De applicatie-schermen zijn de schermen waarin u de applicatie bedient.

Schermen met applicaties. Vanaf bovenaan gelabeld van A tot B.

A )
(Opties)
Selecteer de opties-toets om een opties-menu weer te geven. Dit is een contextgevoelig menu met opties als [Verwijderen] en [Kopiëren].
B )
(Terug)
Selecteer de terug-toets om terug te keren naar het vorige scherm.

De status van uw systeem controleren (informatiebalk)

Infobalk. Vanaf links gelabeld van A tot F.

A )
Communicatiestatus
Hier kunt u informatie over netwerkverbindingen, signaalsterktes en huidige communicaties bekijken. De weergegeven pictogrammen variëren afhankelijk van het model van uw systeem.
Pictogram mobiel netwerk.

Sterkte mobiel signaal*
Hier wordt de signaalsterkte weergegeven als "Geen signaal" of als een aantal balkjes (1-5).

  • Het pictogram (Beperkte verbinding) wordt weergegeven wanneer uw verbinding beperkt wordt door de operator van uw mobiel netwerk. Contacteer de operator van uw mobiel netwerk voor meer informatie.
  • Als de temperatuur van uw systeem te hoog wordt, wordt het pictogram (tijdelijke uitschakeling) weergegeven. Wanneer dit pictogram weergegeven wordt, kan uw systeem de verbinding met het mobiele netwerk pas gebruiken als het afgekoeld is. Wanneer uw systeem afgekoeld is, wordt het pictogram met de signaalsterkte van het mobiele netwerk opnieuw weergegeven.
Roaming-pictogram Roaming*
Pictogram datatransmissiestand. Dataoverdrachtsstand*
Wi-Fi-pictogram. Wi-Fi-signaalsterkte
Hier wordt de signaalsterkte weergegeven in vier niveaus.
Pictogram ad-hocstand. Verbonden in ad hoc-modus
Bluetooth-pictogram. Bluetooth®-apparaat in gebruik
Pictogram communicatiestatus. Netwerkactiviteit-indicator
Dit symbool wijst erop dat er momenteel data worden verstuurd en/of ontvangen via het Wi-Fi- of mobiele netwerk.
Pictogram vliegtuigstand.

Vliegtuigmodus

  • Andere pictogrammen voor de communicatiestatus dan (Bluetooth®) verdwijnen en alleen de pictogrammen (Vliegtuigmodus) en (Bluetooth®) worden weergegeven.
  • Wanneer u de Bluetooth®-functie niet gebruikt, wordt het pictogram (Bluetooth®) niet weergegeven.
*
Alleen voor 3G/Wi-Fi-modellen
Als u het selectievakje [Mobiel netwerk] onder (Instellingen) > [Starten] > [Netwerk] > [Mobiele netwerkinstellingen] selecteert om het uit te vinken, worden geen communicatiestatuspictogrammen meer weergegeven.

Op 3G/Wi-Fi-modellen wordt mogelijk de status van de SIM-kaart weergegeven.
Geen SIM Er is geen SIM-kaart geplaatst.
Als [Geen SIM] weergegeven wordt terwijl er een SIM-kaart geplaatst is, schakelt u uw systeem uit, verwijdert u de SIM-kaart en plaatst u de SIM-kaart terug in de juiste richting.
Ongeldige SIM Er is een onbruikbare SIM-kaart geplaatst.
Contacteer de operator van uw mobiel netwerk voor meer informatie.
Vergrendelde SIM Er is een vergrendelde SIM-kaart geplaatst.
De instelling [SIM-kaart vergrendeling] bij (Instellingen) > [Starten] > [Netwerk] > [Mobiele netwerkinstellingen] > [SIM-kaartinstellingen] is ingeschakeld. U moet uw PIN-code invoeren telkens wanneer u uw systeem inschakelt.
B )
Geopende LiveArea™-schermen
C )
PS Vita-kaart
Het pictogram wordt weergegeven als er een PS Vita-kaart is geplaatst.
D )
Status geluidsuitvoer
E )
Resterende batterijlading
Hier wordt de resterende batterijlading weergegeven in vijf niveaus. Tijdens het laden wordt (Laden) weergegeven.
F )
Meldingsindicator
Wanneer de gebruiker een nieuwe melding ontvangt, verschijnt er een meldingsbericht in de rechterbovenhoek van het scherm. De meldingsindicator geeft het aantal nieuwe meldingen weer.
Selecteer de meldingsindicator om de lijst met meldingen weer te geven, van waaruit u de downloadstatus van content kunt bekijken. U kunt een item in de lijst met meldingen selecteren om naar de relevante applicatie te gaan.
  • Afhankelijk van de soort melding wordt (Opties) weergegeven. Selecteer dit om een opties-menu weer te geven. Dit is een contextgevoelig menu met opties.
  • Wanneer er een melding gegenereerd wordt terwijl er een video afgespeeld wordt of de stand-bymodus geactiveerd is, dan knippert de meldingsindicator* langzaam blauw.
    *
    De PS-toets knippert langzaam blauw bij systemen van de PCH-1000-reeks.

Indexscherm

Druk op het beginscherm of op een LiveArea™-scherm op de PS-toets om het indexscherm weer te geven. Hier kunt u de lijst met geopende LiveArea™-schermen zien.
Selecteer een item op het indexscherm om het LiveArea™-scherm voor de applicatie weer te geven. Op het indexscherm kunt u het beginscherm weergeven door te drukken op de PS-toets.

Naar bovenkant pagina