Muziek LiveArea™-scherm voor Muziek

Selecteer (Muziek) op het beginscherm om het LiveArea™-scherm voor Muziek te openen.

LiveArea-scherm voor Muziek. Vanaf bovenaan gelabeld van A tot C.

A )
Actie-pictogrammen
Selecteer een actie-pictogram om de actie uit te voeren die aan het pictogram is toegewezen in de Muziek-applicatie. Raadpleeg "De schermen gebruiken" voor meer informatie over de actie-pictogrammen.
B )
Gate
Selecteer de gate om de Muziek-applicatie te starten.
C )
(Vorige )/ (Afspelen)/ (Pauze)/ (Volgende)
Selecteer deze pictogrammen om het afspelen van muziek te regelen.
  • Wanneer de LiveArea™-schermen van meerdere applicaties geopend zijn, beweegt u het scherm naar links of rechts om te schakelen tussen de LiveArea™-schermen en het beginscherm.
  • Druk in het LiveArea™-scherm op de PS-toets om het indexscherm weer te geven. Hier krijgt u een lijst te zien met alle geopende LiveArea™-schermen.

Naar bovenkant pagina