PS3 Remote Play LiveArea™-scherm voor PS3 Remote Play

Om bepaalde functies van deze applicatie te gebruiken, moet u aangemeld zijn bij PlayStation™Network op uw systeem.

Selecteer (PS3 Remote Play) op het beginscherm om het LiveArea™-scherm voor PS3 Remote-play weer te geven.

LiveArea-scherm voor PS3 Remote Play. Vanaf bovenaan gelabeld van A tot D.

A )
Actie-pictogrammen
Selecteer een actie-pictogram om de actie uit te voeren die aan het pictogram is toegewezen in de applicatie PS3 Remote-play. Raadpleeg "De schermen gebruiken" voor meer informatie over de actie-pictogrammen.
B )
(Cross-Controller)
Selecteer het scherm om applicatie-data (gamedata) te downloaden en te installeren vanaf een PS3™-systeem naar uw systeem voor games die de Cross-Controller-functie ondersteunen. Meer informatie vindt u in de softwarehandleiding voor de game.
C )
Gate
Selecteer de gate om de applicatie PS3 Remote-play te starten.
D )
Geregistreerd onder
Hier wordt de naam weergegeven van het PS3™-systeem waarbij uw systeem geregistreerd is (gekoppeld).
  • Wanneer de LiveArea™-schermen van meerdere applicaties geopend zijn, beweegt u het scherm naar links of rechts om te schakelen tussen de LiveArea™-schermen en het beginscherm.
  • Druk in het LiveArea™-scherm op de PS-toets om het indexscherm weer te geven. Hier krijgt u een lijst te zien met alle geopende LiveArea™-schermen.

Naar bovenkant pagina