Bruke nettleseren

Velg (Nettleser) fra innholdsområdet. Trykk på trekant-knappen, og skriv deretter inn stikkord i søkefeltet eller angi en URL-adresse på adresselinjen.

Nettleser-skjerm. Merket A til E fra toppen.

A )
Adresselinje
B )
(Webfiltreringstjeneste i bruk)
Hvis du vil bruke tjenesten, trykker du på OPTIONS-knappen og velger [Innstillinger] > [Internettfilter].
C )
(Viser nettside som bruker SSL)
D )
(Søk)
E )
Ofte brukte sider

De åtte sist besøkte sidene vises her. Du kan slette sider ved å trykke på OPTIONS-knappen.

Grunnleggende operasjoner

Gå en side tilbake eller en side fremover Trykk på L1-knappen eller R1-knappen.
Flytt til venstre vindu eller flytt til høyre vindu Trykk på L2-knappen eller R2-knappen.
Åpne et nytt vindu Trykk på R2-knappen mens (Ny) vises.
Hvis du åpner et nytt vindu og allerede har seks vinduer åpne, blir vinduet lengst til venstre lukket.
Åpne en kobling i et nytt vindu Plasser pekeren over koblingen du vil åpne, og trykk ned og hold kryss-knappen.
Lukk et vindu Trykk ned og hold sirkel-knappen.
Bla Bruk høyre spak.
Beveg pekeren Bruk venstre spak.
Forstørr eller forminsk Trykk på høyre spak (R3-knappen), eller trykk på venstre spak (L3-knappen).
Vis en side på full skjerm Trykk på firkant-knappen.
Trykk på knappen igjen for å avslutte visningen på full skjerm. Når en side vises på full skjerm, kan du trykke på trekant-knappen for å vise søkefeltet og adresselinjen.

Legge til bokmerker

Hvis du vil lage et bokmerke for siden du ser på, velger du OPTIONS-knappen, og velger deretter [Legg til bokmerke].
Hvis du vil åpne et bokmerke du har lagt til, trykker du på OPTIONS-knappen, og velger deretter [Bokmerker].

  • Du kan legge til opptil 100 bokmerker.
  • Hvis du vil redigere, sortere eller slette bokmerker, trykker du på OPTIONS-knappen mens [Bokmerker] vises.

Besøke nettsteder i surfehistorikken

Nettsteder du besøker, lagres automatisk i surfehistorikken. Du kan gå inn på en nettside uten å skrive inn adressen ved å velge den fra surfehistorikklisten.
Mens en side er åpen, trykker du på OPTIONS-knappen, og velger deretter [Historikk].

  • Opptil 100 sider kan lagres.
  • Hvis du vil tømme surfehistorikken, trykker du på OPTIONS-knappen mens du viser [Historikk], og velger deretter [Tøm historikk].

Nettleserinnstillinger

Bruk disse innstillingene for alternativer som å ikke tillate informasjonskapsler, slette informasjonskapsler og slette eventuelle nettsidedata som er midlertidig lagret i nettleseren. Ha en nettside åpen i nettleseren, trykk på OPTIONS-knappen og velg deretter [Innstillinger].