Bruke utvidet lagringsområde

Du kan bruke en USB-lagringsenhet for bruk som utvidet lagring for å installere applikasjoner. Du kan også flytte programmer fra PS4™-systemets lagring til det utvidede lagringsområdet.
Bruk en USB-lagringsenhet som oppfyller de følgende kravene.

 • SuperSpeed USB eller raskere
  • SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1)
  • SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2)
  • SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen2x2)
 • Lagringskapasitet tilsvarende minimum 250 GB, maksimum 8 TB

Første gangen du bruker en USB-lagringsenhet må den formateres. Velg enheten som skal formateres i (Innstillinger) > [Enheter] > [USB-lagringsenheter], og velg så [Formater som utvidet lagringsområde]. Når formateringen er fullført, blir enheten automatisk satt opp som en installasjonsplassering for programmer.

 • Koble USB-lagringsenheten direkte til PS4™-systemet for å bruke den som utvidet lagring. Ikke koble til en USB-hub.
 • Du kan bare bruke én enhet for utvidet lagringsområde om gangen.
 • Følgende data er lagret kun til systemlagringen, og kan ikke lagres til det utvidede lagringsområdet.
  • Skjermbilder og videoklipp
  • Lagrede data
  • Temaer
 • USB-lagringsenheter formatert som utvidet lagringsområde, er også kompatible med en PS5™-konsoll.
 • Det finnes ingen garanti for at alle USB-lagringsenheter er kompatible med systemet ditt.

Flytte programmer

Du kan flytte lagrede programmer mellom PS4™-systemlagringen og den utvidede lagringen.

1.
Velg (Innstillinger) > [Lagring].
2.
Velg lagringsplassen hvor programmet befinner seg som du ønsker å flytte. Velg så [Programmer].
3.
Trykk på OPTIONS-knappen for å velge endelig destinasjon, og velg så programmet du ønsker å flytte.

Endre installasjonssted for program

Velg (Innstillinger) > [Lagring], og trykk så på OPTIONS-knappen for å velge et installasjonssted i [Installasjonssted for program].

Koble fra enheter for utvidet lagring

Når du ønsker å koble fra en enhet for utvidet lagring, mens PS4™-systemet er på, bruk en av de følgende metodene for å sikre at enheten kobles fra på trygt vis.

 • Velg [Lyd/enheter] > [Slutt å bruke utvidet lagringsområde] på hurtigmenyen.
 • Velg enheten for utvidet lagring som skal kobles fra i (Innstillinger) > [Enheter] > [USB-lagringsenheter], og velg så [Slutt å bruke dette utvidede lagringsområdet].

Merknad

Hvis du kobler fra en enhet for utvidet lagring når power-indikatoren er på eller blinker, kan du miste eller skade data, og du kan skade systemet. Pass på å koble fra på trygt vis.