Systembegrensninger på PS4

Begrens bruk av funksjoner på PS4™-system. Velg (Innstillinger) > [Foreldrekontroller/familieadministrasjon] > [Systembegrensninger på PS4].

  • Disse innstillingene brukes for alle brukere på PS4™-systemet.
  • Hvis du vil forhindre at andre kan endre innstillingene, endrer du passkoden for systembegrensning.

Opprettelse av ny bruker og gjestepålogging

Tillat kun eksisterende brukere å logge på PS4™-systemet. Bruk denne innstillingen til å forhindre at barn oppretter og logger på som ubegrensede brukere uten tillatelse.

Internettfilter

Du kan benytte deg av en nettfiltreringstjeneste som bekrefter typen og sikkerheten på nettsteder når nettleseren brukes, og som automatisk hindrer farlige eller skadelige nettsteder i å bli vist.

Standard foreldrekontroller

Endre standardinnstillingene for foreldrekontroll. Disse innstillingene gjelder for nye brukere eller gjester som bruker systemet uten å logge på PlayStation™Network.

Du kan angi foreldrekontroll for individuelle brukere. Se «Om restriksjoner» for mer informasjon.

Deaktiver PS4-systembegrensninger midlertidig

Merk av i boksen for å deaktivere alle foreldrekontrollbegrensninger midlertidig for alle brukere, uten å måtte logge inn på PlayStation™Network. Forledrekontrollbegrensningene blir gjenopprettet når du fjerner avmerkingen i denne boksen, slår av systemet eller setter systemet i hvilemodus.

Endre passkoden for systembegrensning

Endre passkoden for systembegrensning.

Hvis du glemmer passkoden for systembegrensning, må du initialisere PS4™-systemet. Pass godt på passkoden. Du må ikke glemme den, og ikke la andre få tilgang til den.