Administrere spilletid

Du kan se hvor lenge barna dine spiller på PS4™-systemet eller begrense hvor lenge de kan spille. Disse innstillingene gjelder for barn som er medlem i familien.

Spilletid er tiden barnet er logget inn på PS4™-systemet, selv om spill eller programmer ikke kjører.

Stille inn tidssonen

Hvis du vil kontrollere eller begrense spilletid, må du angi en tidssone for hvert barn. Spilletid tilbakestilles ved midnatt i tidssonen du har angitt. Velg (Innstillinger) > [Foreldrekontroller/familieadministrasjon] > [Familieadministrasjon], og følg instruksjonene på skjermen for å skrive inn påloggingsinformasjonen din. Velg en bruker fra skjermen som vises, og velg deretter [Tidssone].

Kontrollere tid spilt

Kontroller barnets totale spilletid for dagen.
Hvis du vil se informasjon for hvert barn, velger du (Innstillinger) > [Foreldrekontroller/familieadministrasjon] > [Familieadministrasjon].

Barn kan se hvor mye spilletid de har, på følgende skjermbilder.

  • Påloggingsskjermen
  • Øverst til høyre på hjem-skjermen
  • Hurtigmeny
  • (Innstillinger) > [Foreldrekontroller/familieadministrasjon] > [Spilletid for i dag]

Begrense spilletid

Velg (Innstillinger) > [Foreldrekontroller/familieadministrasjon], og velg deretter begrensningene du ønsker den brukeren skal ha.

Tilgjengelige begrensninger Forklaring
Endre spilletid for i dag Utvid eller kort ned på barnets spilletid på dagen de spiller.
Spilletidsinnstillinger Velg [Begrens] for å se når og hvor lenge barnet kan spille hver dag.
  • Når spilletiden utløper
    Når den angitte spilletiden nås, vises en hurtigvarsling gjentatte ganger på skjermen for å la barnet vite at de ikke har mer spilletid. PS4™-systemet kan også automatisk logge ut barnet når spilletiden er over. Standardinnstillingen er [Bare varsle].
  • Varighet og spilletid
    Du kan angi samme spilletid for hver dag eller angi spesifikke begrensninger for hver dag i uka.