Pålogging og avlogging

Maksimalt fire brukere kan logge seg på PS4™-systemet samtidig. Når flere brukere er pålogget og en av brukerne trykker på PS-knappen på kontrolleren, vises denne brukerens hjem-skjerm.

Pålogging

Du må velge en bruker når du slår på PS4™-systemet eller kobler til en kontroller. Du logger på ved å velge en bruker og følge anvisningene på skjermen.
Velg [Ny bruker] for å opprette en ny bruker og logge på, eller logge på som gjest.

 • Når du kobler til en kontroller, lyser lyslisten i en farge som er unik for en denne kontrolleren. Hvilken farge som tildeles brukeren, avhenger av rekkefølgen kontrolleren kobles til i. Den første kontrolleren er blå, den andre rød, den tredje grønn og den fjerde rosa.
 • PS4™-systemet kan logge deg på automatisk. Du kan også angi en passkode som må oppgis når du logger på. Se «Påloggingsinnstillinger» for å få mer informasjon.
 • PS4™-systemet kan bruke lagrede ansiktsdata til å logge deg på automatisk med ansiktsgjenkjenning.
  Når du krysser av i boksen for (Innstillinger) > [Påloggingsinnstillinger] > [Aktiver ansiktsgjenkjenning], bruker systemet kameraet til å gjenkjenne ansiktet ditt og logge deg på automatisk.
  Hvis du vil logge på som bruker uten ansiktsdata eller logge på som ny bruker, lukker du skjermen for ansiktsgjenkjenning og velger den aktuelle brukeren.
 • Du kan logge på og vises som frakoblet ved å trykke på OPTIONS-knappen og velge [Logg på med påloggingsstatusen [Vis som frakoblet]]. Venner og andre spillere vil se deg som frakoblet, og du vises ikke lenger på aktiviteter og [Spiller nå].

Avlogging

Du kan logge av PS4™-systemet på en av de følgende metodene. Du må bruke din egen kontroller for å logge av.

 • Velg (Strøm) fra funksjonsskjermen, og velg deretter [Logg av PS4].
 • Velg [Strøm] > [Logg av PS4] på hurtigmenyen.
 • Når du slår av systemet eller setter det i hvilemodus, blir alle brukere logget av.
 • Du kan tilordne en enhet til en annen bruker uten å logge av ved å velge [Bytt bruker].