Påloggingsinnstillinger

Disse innstillingene gjør det mulig å velge hvordan du vil logge på PS4™-systemet. Velg (Innstillinger) > [Påloggingsinnstillinger].

Logg på PS4 automatisk

Hvis du vil logge på automatisk når du slår på PS4™-systemet, merker du av i boksen for denne innstillingen. Hvis flere brukere er registrert, vil PS4™-systemet automatisk logge på som den siste brukeren som aktiverte denne innstillingen. Hvis du vil logge på som en annen bruker, må du først logge av som den gjeldende brukeren.

Aktiver ansiktsgjenkjenning

Med et PlayStation®Camera du logge på PS4™-systemet ved hjelp av lagrede ansiktsdata. Du aktiverer denne funksjonen ved å merke av i boksen for denne innstillingen. Når du slår på systemet, gjenkjenner det ansiktet ditt og logger deg automatisk på.

Administrasjon av ansiktsdata

Velg denne innstillingen for å registrere, oppdatere eller slette ansiktsdataene dine.

 • Følg disse retningslinjene når du legger til ansiktsdata eller logger på systemet ved bruk av ansiktsdata.
  • Belys rommet ditt.
  • Reduser bakgrunnsbelysning (lyset bak deg).
  • Hvis lyset fra vinduene er for sterkt, lukk gardinene og bruk innvendig belysning.
  • Plasser deg ca. 2 m fra PlayStation®Camera.
  • Ordne håret slik at det ikke kommer i kontakt med øyenbrynene.
  • Ta av den beskyttende filmen på linsene.
  • Hvis linsene er skitne eller har fingeravtrykk på seg, kan du rengjøre dem med en myk klut.
 • Hvis kameraet ikke gjenkjenner ansiktet ditt, velger du [Legg til ansiktsdata] og legger til ansiktsdataene dine på nytt.

Administrasjon av passkode for pålogging

Du kan hindre at andre brukere påloggingen din bruker ved å registrere en passkode. Hver bruker på systemet kan ha en unik passkode. Du kan også endre eller slette passkoder. Når du har registrert en passkode for en bruker, må denne passkoden oppgis når du logger på PS4™-systemet som den brukeren.

 • Denne innstillingen er tilgjengelig når du har logget på PlayStation™Network én gang.
 • Denne passkoden (passkode for systembegrensning) er ikke den samme som passkoden for foreldrekontroll.

Brukeradministrasjon

Opprett eller slett brukere.

Merknader

 • Når du sletter en bruker, slettes også data som administreres av denne brukeren på PS4™-systemet. Dette omfatter brukeradministrerte data som lagrede data, skjermbilder og videoklipp.
 • Ikke slå av PS4™-systemet mens en bruker blir slettet. Gjør du det, kan systemet ta skade.
 • Et barn som er begrenset av foreldrebegrensninger, vil kanskje ikke kunne opprette en ny bruker.