Bli med på et arrangement

1.
Velg (Arrangementer) fra funksjonsskjermen.
2.
Velg arrangementet du vil bli med på.
3.
Velg [Deltar] på detaljskjermen for arrangementet.
Merk av i boksen for [Automatisk påmelding ved starttidspunktet] hvis du vil at PS4™-systemet skal starte og bli med på arrangementet automatisk når arrangementet begynner. Når du blir med på et arrangement som en annen spiller har invitert deg til, starter (Gruppe) automatisk og du blir med i gruppen.
Hvis du ikke merker av i boksen, kan du fortsatt bli med på arrangementet ved å velge [Bli med nå] eller [Se nå] på detaljskjermen for arrangementet.
  • PS4™-systemet må være i hvilemodus for å starte automatisk når et arrangement begynner. Selv om systemet starter automatisk, går det tilbake til hvilemodus etter 30 minutter hvis du ikke gjør noe med det.
  • Når systemet er konfigurert til å automatisk bli med på flere arrangementer som starter samtidig, blir det automatisk med på arrangementet du har valgt mest nylig.
  • Hvis du vil endre innstillingene for å bli med på arrangementer automatisk, trykker du på OPTIONS-knappen på detaljskjermen for arrangementet, og velger deretter [Automatisk påmelding ved starttidspunktet].
  • Hvis en annen spiller inviterer deg til et arrangement som har et navn eller en beskrivelse som du synes er upassende, kan du rapportere arrangementet. Trykk på OPTIONS-knappen på detaljskjermen, og velg deretter [Rapporter].

Opprette et arrangement

1.
Velg (Arrangementer) fra funksjonsskjermen.
2.
Velg [Opprett et arrangement].
3.
Angi opplysninger om arrangementet, og velg deretter [Opprett].
Hvis arrangementet innebærer å spille et spill, kan du sette det opp på forhånd.
Du kan sende arrangementsinvitasjoner til andre spillere, og til gruppene, teamene eller samfunnene dine.
  • Hvis du vil redigere et arrangement du har opprettet, velger du arrangementet fra arrangementslisten, og velger deretter [Rediger].
  • Du kan endre spillet for et arrangement selv etter at arrangementet har startet.