Bli med på en turnering

Turneringer er arrangementer der du konkurrerer mot andre spillere eller team.
Hvis du vil bli med på en turnering, må du registrere deg for turneringen på forhånd, og sjekke inn på angitt tidspunkt den dagen arrangementet holdes.

Registrere deg for en turnering

Registrer deg for turneringen du vil bli med i før registreringsfristen. For en teamturnering, må teameieren eller -kapteinen registrere teamet.

1.
Velg (Arrangementer) fra funksjonsskjermen.
2.
Velg [Turneringer], og velg deretter turneringen du vil være med på.
3.
Velg [Registrer deg] på detaljskjermbildet for turneringen.
For en teamturnering, velg et team du vil registrere, og deretter velg hvem du vil ha med i oppsettet.

Den første gangen du blir med på en turnering, må du skrive inn kontoopplysningene for plattformleverandøren av turneringen. Hvis du ikke har en konto, oppretter du en ny konto på plattformleverandørens nettside.

Registrering

Du vil motta et varsel når registreringsperioden begynner. For teamturneringer, må noen fra teamoppsettet registrere seg.
Merk deg at etter utløpet av registreringsperioden, kan du ikke bli med i en turnering.

1.
Velg [Sjekk inn] på detaljskjermen for turneringen.
Når motstanderen er bestemt, vises [Kamper i turnering] i [Dine arrangementer].
2.
Velg en turneringskamp, og velg deretter [Bli med nå].
Du kan se hvordan du starter kampen på detaljskjermen for kampen. Følg instruksjonene for å starte kampen.
3.
Hvis du vil rapportere resultatene når kampen er over, velger du [Rapporter resultat] på detaljskjermen for kampen. Følg instruksjonene på skjermen.

Om teamturneringer

Slå deg sammen med andre spillere for å konkurrere i en teamturnering. Et team består av følgende.

Eier

Når du setter opp et team, er du eieren. Som eier kan du bare endre teamnavnet og forsidebildet ditt, eller redigere teamprofilen din.

Kaptein

Som kaptein kan du handle på eierens vegne for å invitere spillere til teamet eller registrere deg for teamturneringer. Eieren kan velge ethvert medlem fra teamet til å bli kaptein.

Medlem

Når du blir med i et team, blir du et teammedlem.

Du kan bli med på en av følgende måter.

  • Godta en teaminvitasjon fra teameieren eller -kapteinen.
  • Velg (Arrangementer) > [Team] > [Opprett et team].

Du kan også opprette hendelser fra teamets profilskjerm. Velg [Arrangementer] > [Opprett arrangement for dette teamet].