Spille et spill på en disk

Sett inn disken, og velg deretter spillet fra innholdsområdet.
Bruk hurtigmenyen til å se hvilke venner som er online, eller send gruppeinvitasjoner eller meldinger til spillere du spiller med.

  • Etter at du har spilt et spill for første gang, vises spillets ikon i innholdsområdet, og det fortsetter å vises etter at du fjerner disken. Hvis du vil slette et spill, velger du det, trykker du på OPTIONS-knappen, og velger deretter [Slett].
  • Du kan installere spill på en USB-lagringsenhet formatert som utvidet lagring. Se «Bruke utvidet lagringsområde» for mer informasjon.

Returnere til hjem-skjermen fra et spill

Trykk på PS-knappen. Hjem-skjermen vises, uten at du avslutter spillet.
Du gjenopptar spillet ved å velge det fra innholdsområdet.

Avslutte et spill

Velg [Lukk program] på hurtigmenyen.

Merknad

Ikke avslutt et spill mens lagring av data pågår. Dataene kan skades.