Bruke avstandsspill

Styr PS4™-systemet ditt eksternt med Avstandsspill. Du kan for eksempel spille spill på et PS4™-system fra en datamaskin i et annet rom eller fra smarttelefonen din mens du er utenfor hjemmet.
Du kan bruke Avstandsspill på hvilken som helst av de følgende enhetene:

 • Noen spill støtter ikke avstandsspill.
 • Før du prøver å koble til eksternt utenfor hjemmet ditt må du kontrollere at enheten din kan kobles til mens du står nær et PS4™-system.
 • Et høyhastighets Wi-Fi-nettverk er påkrevd for å koble til fra en mobil enhet. Det anbefales vanligvis en minimum oppstrøms- og nedstrøms tilkoblingshastighet på 5 Mbps.
 • Oppdater alltid PS4™-systemprogramvaren og programmene til de nyeste versjonene.
 • Avstandsspill kan være utilgjengelig avhengig av situasjonen. Se Begrensninger for mer informasjon.

Koble til fra et PS Vita- eller PS TV-system

Bruk (PS4-kobling) til å koble til fra et PS Vita- eller PS TV-system. Du finner mer informasjon om tilkobling i brukerhåndboken for PS Vita-systemet eller brukerhåndboken for PS TV-systemet.

Koble til fra en datamaskin

Installer (PS4 Avstandsspill) på datamaskinen. Gå til følgende nettsted for mer informasjon om hvordan du kobler til.
https://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/

Koble til fra en smarttelefon eller et nettbrett

Trinnene 1 og 2 er bare nødvendig når du kobler til for første gang.

1.
Last ned (PS4 Remote Play) fra Google Play™ eller App Store.
2.
Konfigurer PS4™-systeminnstillingene til følgende:
 • Velg (Innstillinger) > [Tilkoblingsinnstillinger for Avstandsspill], og merk deretter av i boksen for [Aktiver Avstandsspill].
 • Velg (Innstillinger) > [Kontoadministrasjon] > [Aktiver som din primære PS4] > [Aktiver].
 • Du aktiverer Avstandsspill til å starte mens PS4™-systemet er i hvilemodus ved å velge (Innstillinger) > [Strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus], og deretter merke av i boksene for [Forbli koblet til Internett] og [Aktiver påslåing av PS4 fra nettverk].
3.
Slå på PS4™-systemet, eller sett det i hvilemodus.
4.
Start opp (PS4 Remote Play) på enheten, og velg deretter [Start].
Enheten søker etter det registrerte PS4™-systemet. Når enheten kobler til, vises PS4™-systemskjermen på enheten. Hvis skjermen for pålogging vises, logger du på kontoen du bruker for tilgang til PlayStation™Network som er logget på PS4™-systemet.

Hvis PS4™-systemet ikke blir funnet, må du manuelt registrere enheten på systemet. Koble til enheten og PS4™-systemet til det samme nettverket, og følg deretter anvisningene på skjermen på enheten.

Begrensninger

 • Avstandsspill er ikke tilgjengelig når PS4™-systemet brukes til følgende:
  • Når du kringkaster eller bruker Share Play
  • Når en annen bruker kringkaster eller bruker Avstandsspill eller Share Play
  • Når en Blu-ray Disc™- eller DVD-video spilles av
 • Følgende begrensninger gjelder mens Avstandsspill pågår
  • Kringkasting av spilling og Share Play er ikke tilgjengelig.
  • Blu-ray Disc™- og DVD-videoer kan ikke spilles av.
  • Musikk fra Spotify® kan ikke spilles av.
  • Det kan hende at noe eller alt av videoinnhold ikke kan vises på enheten, avhengig av spillet eller videotjenesten.