Bli med i en gruppe

Du kan opprette en ny gruppe eller bli med i gruppen til en annen spiller.

Lage en ny gruppe

1.
Velg (Gruppe) fra funksjonsskjermen.
2.
Velg [Opprett en gruppe].
3.
Skriv inn et navn på gruppen, og angi deretter om gruppen er offentlig eller privat.
4.
Velg [Opprett en gruppe].
Hvis du merker av i boksen for [Gjør denne gruppen privat] i trinn 3, velger du spillerne du vil invitere, og velger deretter [Send invitasjon].
Hvis du ikke merket av for [Gjør denne gruppen privat], må du vente til en spiller blir med, eller velge [Inviter] for å invitere spillere.

Bli med i gruppen til en annen spiller

Velg (Gruppe) fra funksjonsskjermen for å vise en liste over gruppene du kan bli med i. Velg gruppen du vil bli med i.

  • Du kan også velge [Gruppe] på hurtigmenyen for å opprette eller bli med i en gruppe.
  • Hvis du trykker på firkant-knappen, kan du vise en liste over grupper sortert etter spill som gruppemedlemmene spiller.
  • Trykk på trekant-knappen for å vise en liste over spillere i den aktuelle gruppen.