Innholdet på gruppeskjermen

Gruppe-skjerm. Merket A til N fra øverst til høyre med klokken.

A )
Gruppenavn / antall spillere som har blitt med
Hvis gruppen er privat, vises (Privat). For samfunnsgrupper vises også samfunnets navn og bilde.
B )
Mikrofonstatusen din
(Mikrofon på)/ (Aktiv stemmechat) Mikrofonen er aktivert.
(Mikrofon ikke tilkoblet) Mikrofonen er ikke koblet til.
(Dempet) Mikrofonen er dempet. Andre spillere kan ikke høre stemmen din.
Du slår av eller på dempingen av mikrofonen ved å markere navnet ditt og trykke på OPTIONS-knappen.
(Stemmechat i et spill) Stemmechat i et spill er aktivert. Du kan ikke høre lyden fra gruppen, og gruppen kan ikke høre stemmen din.
Hvis du vil bytte til gruppelyd, velg [Innstillinger for gruppe] > [Chat-lyd].
C )
(Inviter) / (Foreslå spillere)
Du kan invitere andre spillere eller foreslå andre spillere som gruppeeieren kan invitere. Hvis du er eieren, kan du se forslag fra andre spillere, vist med (Ny).
D )
(Spill sammen)
Du kan starte en ny spilløkt eller bli med på en spilløkt som allerede eksisterer.

Antallet spillere som kan bli med på Spill sammen, avhenger av spillet. Hvis det er for mange spillere i gruppen for Spill sammen, merker du av i boksen for spillerne du vil sende en invitasjon til.

E )
(Share Play)
Du kan starte Share Play som en vert, eller bli med på Share Play som en besøkende. Gjenstående tid for Share Play vises mens det er i bruk, og spillerne som bruker Share Play, vises i (Share Play).
Se «Dele spillingen din» for mer informasjon om Share Play.
F )
(Vis andre grupper)
Du kan se grupper du kan bli med i. Hvis du blir med i en annen gruppe eller oppretter en ny gruppe, forlater du gruppen du er med i for øyeblikket.
G )
(Innstillinger for gruppe)
Regler for private grupper Hvis du står som eier, kan du endre gruppens status til offentlig eller privat.
Juster mikrofonvolum Du kan justere lydinngangsnivået.
Juster lydmiks Du kan justere volumet for lyd fra en gruppe og lyden fra spill eller systemet hver for seg. Dette er nyttig når du vil gjøre lyden fra en gruppe lettere å høre.
Chat-lyd Du kan deaktivere lyd fra en gruppe- eller spillchat. Du kan bare høre chattelyden som du angir.
Denne innstillingen vises bare når du har blitt med i en gruppe og du deltar i chatten i spillet.
Tillat at stemmen din blir delt Du kan blokkere chattelyden din fra kringkastinger som deles av andre spillere i gruppen din.
Se «Kringkaste spillingen din» for mer informasjon om kringkastinger.
Videokvalitet for Share Play Angir oppløsning og bildefrekvens når du slutter deg til Share Play som vert.
Denne innstillingen er kun tilgjengelig på enkelte PS4™-systemer.
Bildefrekvens for Share Play Angir bildefrekvensen når du er med på Share Play som vert.
Denne innstillingen er kun tilgjengelig på enkelte PS4™-systemer.
H )
(Grense for antall spillere)
Du kan endre antall personer som er med i gruppen.
I )
(Transkripsjon av chat)
Denne funksjonen vises kun på PS4™-systemer som selges i visse land eller regioner. Se «Bruke transkripsjon av chat» for mer informasjon.
J )
(Forlat denne gruppen)
Forlat gruppen.
K )
(Legg til i Venner)
Send en venneforespørsel.
L )
Statusen på tilkoblingen din til andre spillere
(Stemmechat aktivert) Stemmechat er tilgjengelig.
(Aktiv stemmechat) Stemmechat pågår.
(Stemmechat deaktivert) Du kan ikke kommunisere med den andre spilleren, og kan ikke bruke stemmechat.
(Dempet) Den andre spillerens stemme er dempet. Spilleren kan heller ikke høre stemmen din.
Hvis du vil slå av eller på dempingen av en spillers stemme, markerer du spilleren og trykker på OPTIONS-knappen.
(Stemmechat i et spill) Den andre spilleren chatter i et spill. Denne spilleren kan ikke høre lydchatten fra gruppen, og gruppen kan ikke høre stemmen til denne spilleren.
M )
(Kringkasting)
Dette vises for spillere i kringkastingen. Du kan se en spillers kringkasting ved å velge spilleren og velge [Se på kringkasting].
N )
(Bli med i økten)
Dette vises når du kan bli med på spillet som spilleren spiller. Du kan se detaljer ved å velge spilleren og velge [Bli med i økten].

Noen elementer kan også velges fra [Gruppe] på hurtigmenyen.