Bruke transkripsjon av chat

Mens du er i en gruppe kan du bruke (PS4 Second Screen) til følgende:

  • Vise stemmechaten til gruppen som tekst på smarttelefonen eller andre mobilenheter.
  • Skive inn tekst på smarttelefonen eller andre mobilenheter som skal leses høyt til andre gruppemedlemmer.

Disse funksjonene er kun tilgjengelig på PS4™-systemer som selges i visse land eller regioner, og det er bare engelsk som støttes.

Konfigurering

Last ned (PS4 Second Screen) fra Google Play™ eller App Store på smarttelefoner eller andre mobilenheter, og registrer deretter enheten på PS4™-systemet. Se «Tilkoblingsinnstillinger for mobilapp» for mer informasjon om hvordan du registrerer enheten.

Starte transkripsjon av chat

Mens du er i en gruppe kan du gjøre følgende på smarttelefoner eller andre mobilenheter.

1.
Koble til det samme nettverket som PS4™-systemet er koblet til.
2.
Start (PS4 Second Screen).
Hvis enheten din er registrert på flere PS4™-systemer, velger du den du vil koble til.
3.
Velg (Skjerm to).
4.
Velg (Gruppe).
Når andre gruppemedlemmer snakker, viser skjermen samtalen som tekst. Hvis du skriver inn tekst og trykker på [Send]-knappen, leser PS4™-systemet teksten høyt til de andre spillerne.
  • Du kan velge typen stemme som PS4™-systemet skal tale til de andre gruppemedlemmene, under (Innstillinger) > [Stemmetype (PS4)].
  • Når flere spillere blir med i en gruppe på ett PS4™-system, er det bare stemmen til den første spilleren som blir med i gruppen, som gjøres om til tekst.