Støttede diskformater

Sett inn disken, og velg deretter innholdet fra innholdsområdet. PS4™-systemet må aktivere diskavspillingsfunksjonen via Internett før du kan spille BD-er eller DVD-er. Når du har gjort dette én gang, er funksjonen aktivert og PS4™-systemet behøver ikke Internett-tilkobling for å spille av BD-er eller DVD-er.

 • Blu-ray Disc
  • BD-ROM*1
  • BD-R/RE (BDAV, BDMV)
 • DVD
  • DVD-ROM
  • DVD-R/RW*2 (videomodus, VR-modus*3)
  • DVD+R/RW*2
*1
Hybriddisker støttes.
*2
AVCHD støttes.
*3
CPRM støttes.
 • Avspilling av disse disktypene støttes ikke.
  • CD
  • BD-RE ver.1.0
  • BD-R/RE XL
  • DVD-er som ikke er endelige
 • Bruk ikke disse diskene. Gjør du det, kan systemet ta skade.
  • 8 cm-disker
  • Ikke-sirkulære disker, slik som disker formet som et kort, en stjerne eller et hjerte
  • Disker med riper eller som er deformert, eller disker som har blitt reparert
 • En DualDisc har én side som overholder DVD-standarden, og en annen side med kun lyd. Siden med kun lyd kan ikke spilles på PS4™-systemet.
 • Det kan hende at krypteringsnøkkelen for AACS (Advanced Access Content System) må fornyes for kontinuerlig avspilling av opphavsrettsbeskyttede BD-er. Krypteringsnøkkelen fornyes automatisk hvis PS4™-systemet er tilkoblet Internett.
 • Det kan hende at enkelte disker ikke kan spilles grunnet riper, støv, innspillingskvaliteten eller innspillingsenhetens karakteristikker.
 • I sjeldne tilfeller kan det hende at DVD-er, BD-er og andre medier ikke fungerer som de skal, når de spilles på PS4™-systemet. Dette skyldes hovedsakelig variasjoner i produksjonsprosessen eller kodingen av programvaren.