Koble til Internett

Internett-forbindelsen for PS4™-er normalt aktivert. Hvis du vil koble PS4™-systemet fra Internett, velger du (Innstillinger) > [Nettverk], og fjerner deretter merket i boksen for [Koble til Internett].

  • Hvis Internett-tilkoblingen har blitt satt opp og er aktivert, kobler PS4™-systemet automatisk til Internett når du slår på systemet. En Internett-tilkobling opprettholdes konstant mens systemet er slått på eller står i hvilemodus.
  • Hvis du vil koble fra Internett mens systemet er i hvilemodus, velger du (Innstillinger) > [Strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus], og fjerner deretter merket i boksen for [Forbli koblet til Internett].