Spille av en video fra PlayStation™Video

PlayStation™Video er en videostrømmetjeneste fra PlayStation™Network. Du kan kjøpe og leie PlayStation™Video-videoer fra PlayStation™Store.

1.
Velg (PlayStation Store) fra innholdsområdet.
2.
Velg innholdet du vil se, og velg deretter [Kjøp] eller [Lei].
3.
Velg [Gå videre til kassen], og velg deretter [Bekreft kjøp].
Du må legge til et beløp i lommeboken din for å kjøpe eller leie innhold som krever betaling. Se «Kontoopplysninger» for mer informasjon.
4.
Velg [Spill].
Hvis du vil se innholdet senere, velger du (PlayStation™Video – Mine videoer) fra innholdsområdet, og velger deretter innholdet du vil spille.
  • Hvilke knapper som vises og hvilke trinn som kreves, varierer avhengig av typen av innhold.
  • PlayStation™Video og PlayStation™Store er kun tilgjengelig i visse land og regioner, og på visse språk. Typene av innhold og tjenester som tilbys, varierer også avhengig av hjemland/bostedsregion. Du finner mer informasjon på nettstedet for kundestøtte i ditt land eller din region.
  • Avhengig av nettverksmiljøet du bruker, kan videokvaliteten være lav.

Grunnleggende funksjoner for avspilling

Pause/Spill av Trykk på kryss-knappen.
Hurtig bakover/Hurtig framover Trykk på L2-knappen eller R2-knappen.
Hastigheten endrer seg hver gang du trykker på knappen.
Scenesøk Trykk på venstre-knappen eller høyre-knappen.
Du kan endre intervallet ved å trykke på opp-knappen eller ned-knappen.
Spill fra begynnelsen Trykk på L1-knappen.
Neste episode Trykk på R1-knappen.
Spill forrige eller neste episode.
Innstillinger Trykk på OPTIONS-knappen.
Endre innstillinger for teksting og lyd.
Stopp Trykk på sirkel-knappen.
  • Hvilke elementer som vises, og hvilke funksjoner som er tilgjengelige, varierer avhengig av typen av innhold.
  • Når innholdet inkluderer teksting for hørselshemmede, kan du velge å vise teksting ved å trykke på OPTIONS-knappen og velge [Tekster]. Velg (Tekst for hørselshemmede) for å justere tekststørrelse, bakgrunnsfarge og andre innstillinger.