Innholdsadministrator Sikkerhetskopiere og gjenopprette filer på systemet med en datamaskin

Du kan sikkerhetskopiere filer fra systemet til en sikkerhetskopieringsfil på datamaskinen (Windows/Mac).
Senere kan du gjenopprette systemet hvis det er nødvendig. Sikkerhetskopier systemet før du erstatter minnekortet for PS Vita-systemet med et av større kapasitet, eller før du sender systemet for service eller kaster det. Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer systemet regelmessig.

 • Før du utfører denne prosedyren, må du gjøre følgende:
  • For et system av PCH-1000-serien, må du sette inn et minnekort for PS Vita-systemet.
  • Link en Sony Entertainment Network-konto til med systemet ditt.
  • Koble datamaskinen din til Internett.
  • Last ned og installer Innholdsadministrator-assistent for PlayStation® på datamaskinen.
   Last ned Innholdsadministrator fra følgende nettside:
   http://cma.dl.playstation.net/cma/
 • Du må lukke alle programmene som er i bruk for å kunne sikkerhetskopiere eller gjenopprette systemet ditt.

Merknad

Du kan ikke bruke denne prosedyren til å sikkerhetskopiere trophy-informasjon. I stedet synkroniserer du trophy-informasjon med PlayStation™Network for å lagre trophy-data på PlayStation™Network-servere. Mens du er logget på PlayStation™Network, velg (Trophies) for å synkronisere troféinformasjon.

1.
På datamaskinen, sjekk at Innholdsadministrator-assistent er installert og startet.
Windows:
Se etter ikonet for Innholdsadministrator-assistent i varslingsområdet på oppgavelinjen for å verifisere at programmet kjører:
Mac:
Se etter ikonet for Innholdsadministrator-assistent i menylinjen for å verifisere at programmet kjører:
2.
På systemet velger du (Innholdsadministrator) > [Kopier innhold].
3.
Velg (PC), og velg deretter (USB-kabelen) eller (Wi-Fi).
For å koble til ved bruk av Wi-Fi må du velge avmerkingsboksen [Koble til PS Vita-system eller PS TV-system med nettverk] under [Innstillinger for nettverkstilkobling] i Innholdsadministratorassistenten for å sette en hake, og registrere systemet ditt med datamaskinen. For detaljer, se "Overføre data til og fra en datamaskin med Wi-Fi".
4.
Velg [Ta sikkerhetskopi] eller [Gjenopprett].
Følg skjermene for å fullføre operasjonen.
 • Maks 10 sikkerhetskopifiler kan opprettes for alle kontoer.
 • En sikkerhetskopieringsfil som er større enn 4 GB kan ikke opprettes på en harddisk som er formatert med FAT32.
 • Dersom du endrer navnet på en sikkerhetskopieringsfil eller navnet på mappen som den er lagret i, kan det hende at det ikke er mulig å bruke filen til å gjenopprette systemet.
 • Du kan bare gjenopprette en sikkerhetskopieringsfil til et PS Vita-system som er linket med samme konto som den PS Vita-systemet ble linket til når sikkerhetskopieringsfilen ble opprettet. Du kan også gjenopprette sikkerhetskopieringsfilen til det andre PS Vita-systemet, dersom det PS Vita-systemet er koblet til samme konto.
 • Følgende begrensninger gjelder for sikkerhetskopiering og gjenopprettelse av videoer leid fra PlayStation®Store:
  • Du kan bare gjenopprette de leide videofilene til det samme PS Vita-systemet som de ble sikkerhetskopiert fra.
  • Dersom du kopierer (flytter) den leide videoen til et PS3™-system etter at du har opprettet en sikkerhetskopi av den, gjenopprettes ikke videoen riktig.
 • Power-knappen, PS-knappen og alle nettverksfunksjoner deaktiveres mens systemet sikkerhetskopieres eller gjenopprettes.
 • I enkelte tilfeller, er det kanskje ikke mulig å sikkerhetskopiere og gjenopprette enkelte videofiler på riktig måte.

Slette en sikkerhetskopieringsfil

I trinn 4 i "Sikkerhetskopiere og gjenopprette filene dine på PS Vita-systemet med en datamaskin", velg [Slett sikkerhetskopierte filer]. Følg skjermene for å slette filen.

Du kan også slette sikkerhetskopieringsfiler med datamaskinen din. Sikkerhetskopieringsfilene er lagret i mappen angitt for [Programmer/Sikkerhetskopifiler]-innholdstypen i programmet Innholdsadministrator-assistent.

Til toppen