Innholdsadministrator Sikkerhetskopiere og gjenopprette filer på systemet med et PS3™-system

Du kan sikkerhetskopiere filer fra systemet til et PS3™-system, og gjenopprette filene senere ved behov. Disse innstillingene er praktiske når du skifter ut minnekortet for PS Vita-systemet med et kort med høyere kapasitet, eller når du skifter ut systemet eller gir det til en ny eier. Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer systemet regelmessig.

 • Før du utfører denne prosedyren, må du gjøre følgende:
  • For et system av PCH-1000-serien, må du sette inn et minnekort for PS Vita-systemet.
  • Link en Sony Entertainment Network-konto til med systemet ditt.
  • Registrer deg for PlayStation™Network
   Bruk den samme Sony Entertainment Network-kontoen på PS Vita-systemet og PS3™-systemet.
  • Lukk alle åpne programmer i PS3™-systemet, og velg (Brukere).
 • Du må lukke alle programmene som er i bruk for å kunne sikkerhetskopiere eller gjenopprette systemet ditt.

Merknad

Du kan ikke bruke denne prosedyren til å sikkerhetskopiere trophy-informasjon. I stedet synkroniserer du trophy-informasjon med PlayStation™Network for å lagre trophy-data på PlayStation™Network-servere. Mens du er logget på PlayStation™Network, velg (Trophies) for å synkronisere troféinformasjon.

1.
På systemet velger du (Innholdsadministrator) > [Kopier innhold].
2.
Velg (PS3™), og velg deretter (USB-kabelen) eller (Wi-Fi).
Når du kobler til første gang med Wi-Fi, må du registrere PS3™-systemet ditt med dette systemet. Mer informasjon finnes under "Overføre data til og fra et PS3™-system med Wi-Fi".
3.
Velg [Ta sikkerhetskopi] eller [Gjenopprett].
Følg skjermene for å fullføre operasjonen.
 • Når flere kontoer er linket med PS3™-systemet, kan du opprette PS Vita-system-sikkerhetskopieringsfiler for hver konto.
 • Maks 10 sikkerhetskopifiler kan opprettes for alle kontoer.
 • Du kan bare gjenopprette en sikkerhetskopieringsfil til et PS Vita-system som er linket med samme konto som den PS Vita-systemet ble linket til når sikkerhetskopieringsfilen ble opprettet. Du kan også gjenopprette sikkerhetskopieringsfilen til et annet PS Vita-system, dersom det PS Vita-systemet er linket med samme konto.
 • Følgende begrensninger gjelder for sikkerhetskopiering og gjenopprettelse av videoer leid fra PlayStation®Store:
  • Du kan bare gjenopprette de leide videofilene til det samme PS Vita-systemet som de ble sikkerhetskopiert fra.
  • Dersom du kopierer (flytter) den leide videoen til et PS3™-system etter at du har opprettet en sikkerhetskopi av den, gjenopprettes ikke videoen riktig.
 • Power-knappen, PS-knappen og alle nettverksfunksjoner deaktiveres mens systemet sikkerhetskopieres eller gjenopprettes.
 • I enkelte tilfeller, er det kanskje ikke mulig å sikkerhetskopiere og gjenopprette enkelte videofiler på riktig måte.

Slette en sikkerhetskopieringsfil

I trinn 3 i "Sikkerhetskopiere og gjenopprette filene dine på systemet med et PS3™-system", velg [Slett sikkerhetskopierte filer]. Følg skjermene for å slette filen.

 • Du kan også bruke et PS3™-system til å slette sikkerhetskopieringsfiler som er lagret på PS3™-systemet. På PS3™-systemet, velg (Innstillinger) > [Systeminnstilling] > [Slett PS Vita-systemets sikkerhetskopier], og følg deretter skjermene.
 • Når du bruker et PS3™-system til å slette sikkerhetskopifilene som er lagret på et PS3™-system, slettes alle sikkerhetskopieringsfilene på én gang, uavhengig av antall sikkerhetskopieringsfiler.

Til toppen