E-post Legge til en e-postkonto

Legg til din e-postkonto til systemet.

1.
Velg (E-post) > [Start].
2.
Velg [Legg til e-postkonto].
3.
Velg e-posttjenesten du bruker.
4.
Legg inn nødvendig informasjon og velg [OK].
Når du er ferdig med å legge til e-postkontoen din, vises en liste over mapper.
Etter at du legger til en e-postkonto fra Gmail™ (Googles e-posttjeneste) eller en annen e-posttjeneste, vises et bekreftelsesskjermbilde om du vil synkronisere kontaktene dine med den kontoen eller ikke. Velg [Ja] for å synkronisere med kontaktene dine. Du kan endre denne innstillingen din under (Kontaktliste) > (Valg) > [CardDAV-innstillinger].
  • Informasjonen du må legge inn, varierer avhengig av e-posttjenesten du bruker.
  • For mer informasjon om e-postkontoen ta kontakt med din e-posttjenestetilbyder.
  • Velg (Valg) > [Innstillinger] > [Avanserte innstillinger] for å justere avanserte innstillinger for kontoen du la til.

Legge til flere e-postkontoer

Du kan legge til opptil fem e-postkontoer. Velg (Valg) > [Innstillinger] > [Legg til e-postkonto] og følg skjermene.

Innstilling av din primære e-postkonto

Den første e-postkontoen som du legger til, stilles automatisk inn som [Primær e-postkonto]. Når (E-post) startes fra et annet program for å kunne sende en melding, brukes denne kontoen. For å stille inn den primære e-postkontoen velger du (Valg) > [Innstillinger] > [Primær e-postkonto] og velger deretter e-postkontoen for å sette en hake.

Slette en e-postkonto

Du kan slette en e-postkonto og alle meldinger i den fra minnekortet. Velg den kontoen du ønsker å slette fra listen over kontoer under (Valg) > [Innstillinger] > [Avanserte innstillinger] og velg deretter [Slett denne e-postkontoen].

  • Sletting av en e-postkonto vil ikke slette kontaktene dine.
  • Velg (Valg) > [Innstillinger] > [Formatere e-postprogramdatabase] for å slette hele kontoen og kontaktene dine.

Til toppen