Kopiere lagrede data til PlayStation™Network-serverne

For å bruke denne funksjonen må du registrere deg for PlayStation®Plus.

Lagret data for spill som du spilte på systemet kan kopieres til PlayStation™Network-servere. Du kan sikkerhetskopiere viktige lagrede data til serverne. Når du bruker flere enheter eller minnekort, kan du bruke servere til å dele lagret data for å fortsette spillingen.
For et system av PCH-1000-serien, må du sette inn et minnekort for PS Vita-systemet.

Velg (PlayStation®Plus) på LiveArea™-skjermen for hvert spill, og følg deretter anvisningene på skjermen.

Når du velger avmerkingsboksen [Automatisk opplasting av lagrede data] for å sette en hake, lastes oppdatert lagret data automatisk opp til serverne én gang daglig.

  • Du kan bruke opptil 1 GB lagringsplass på nettet, og lagre opptil 1000 lagrede dataelementer.
  • Du kan kopiere alle de lagrede dataene til serveren samtidig ved bruk av (Innholdsadministrator).
  • Du kan ikke kopiere annen data enn lagret data i PlayStation®Vita-programvareformat.
  • For å bruke denne funksjonen til å automatisk laste opp lagrede data må du trykke på avkryssingsboksen (Innstillinger) > [Start] > [PlayStation™Network] > [Automatiske oppdateringsinnstillinger] > [Last opp lagrede data til online lagring] for å sette en hake for å aktivere innstillingen.
  • Du kan automatisk laste opp lagrede data kun fra minnekortet* som du opprinnelig lastet opp disse lagrede dataene med. Hvis du bruker flere minnekort*, sett inn minnekortet* du ønsker å bruke for denne funksjonen i ditt PS Vita-system og last opp lagrede data manuelt. Aktiver deretter den automatiske opplastingsfunksjonen for å automatisk laste opp lagrede data fra dette kortet.
    *
    For et system av PCH-1000-serien, må du ha satt inn et minnekort for PS Vita-systemet.

Til toppen