PS3 Avstandsspill Avstandsspill utenfor hjemmet ditt via Internett

Du kan bruke PS3 Avstandsspill-programmet når du er hjemmefra og selv når du er i utlandet.

Illustrasjon av en avstandsspilltilkobling via Internett. Merket med A til og med D fra venstre.

A )
Et PS3™-system
Koble til Internett med en LAN-kabel (Ethernet) eller et trådløst nettverk
B )
Et kabelmodem eller DSL-modem
C )
Internett
D )
Et trådløst tilgangspunkt eller en trådløs ruter
  • Du vil kanskje ikke kunne bruke avstandsspilling via Internett i enkelte nettverksmiljø. Mer informasjon finnes i (Nettverk) > (Avstandsspill) > [Bruke fjernspill (via internett)] i PS3™-systemets brukerhåndbok.
  • Hvordan du bruker et offentlig Wi-Fi-referansepunkt og hvor mye det koster avhenger av tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Forberede bruk for første gang

Før du bruker avstandsspilling via Internett, må du gjøre følgende:

  • Koble PS3™-systemet og systemet ditt til samme Sony Entertainment Network-konto.
  • Når du bruker et tilgangspunkt levert av en kommersiell eller offentlig Wi-Fi-tjeneste, eller av et privat trådløst nettverk, må du sette opp systemet slik at det kan koble til det tilgangspunktet.

Registrere systemet ditt med PS3™-systemet

Registrer systemet ditt med Wi-Fi på systemet ditt og PS3™-systemet.
Hvis du bruker et PS3™-system som ikke har Wi-Fi-nettverksmulighet, registrerer du systemet ditt ved å koble systemet til PS3™-systemet gjennom et tilgangspunkt som er koblet til PS3™-systemet. Utfør denne prosedyren med systemet ditt nær PS3™-systemet eller tilgangspunktet.

1.
På PS3™-systemet velger du (Innstillinger) > [Innstillinger for avstandsspilling] > [Registrer enhet] > [PS Vita-system].
Et tall vises på skjermen.
2.
På systemet velger du (PS3 Avstandsspill) > [Start] > [Neste].
3.
Angi tallet som vises på PS3™-systemets skjerm, og velg deretter [Registrer].
Når enhetene er koblet til, vises en melding om at registreringen er fullført.
4.
Velg [OK] på PS3™-systemet.

Avstandsspilling

For å bruke avstandsspilling via Internett fra utenfor hjemmet, må du først sette PS3™-systemet i avstandsspill-tilkobling:

  • Registrer deg for PlayStation™Network
    Bruk den samme Sony Entertainment Network-kontoen på PS Vita-systemet og PS3™-systemet.
  • Velg (Nettverk) > (Avstandsspill) for å sette PS3™-systemet i avstandsspill-tilkoblingsmodus.
1.
På systemet velger du (PS3 Avstandsspill) > [Start].
Når du bruker PS3 Avstandsspill for første gang, informerer en melding deg om at det er nødvendig å registrere systemet ditt med PS3™-systemet. Dersom du ser denne meldingen, utfører du registreringen.
2.
Velg [Koble til via Internett].
Følg skjermene for å fullføre operasjonen.
Når enhetene er riktig koblet til, vises PS3™-systemets skjerm på systemet ditt.
  • Dersom du aktiverer fjernstart på PS3™-systemet, kan du bruke avstandsspill når PS3™-systemet er i standby-modus. Mer informasjon finnes i (Innstillinger) > [Innstillinger for avstandsspilling] > [Fjernstart] i PS3™-systemets brukerhåndbok.
  • Under avstandsspill, dersom du går til skjermen for et annet program, lukkes avstandsspilltilkoblingen etter 30 sekunder.

Til toppen