PS3 Avstandsspill Avstandsspill i et privat nettverk (bruke et Wi-Fi-hjemmenettverk)

Systemet ditt bruker en Wi-Fi-forbindelse til et trådløst tilgangspunkt eller en ruter når det kobler til et PS3™-system som mangler Wi-Fi-funksjoner. Koble PS3™-systemet til et tilgangspunkt med en LAN-kabel.

Eksempel på en typisk tilkobling

Illustrasjon av en avstandsspilltilkobling via trådløst hjemmenettverk. Merket med A til og med E, med start øverst til venstre.

A )
Et trådløst tilgangspunkt eller en trådløs ruter
B )
Et kabelmodem eller DSL-modem
C )
En tilkobling til Internett
D )
En LAN-kabel (Ethernet)
E )
En datamaskin
  • Et trådløst tilgangspunkt er maskinvare som enheter kan koble til trådløst. En trådløs ruter er en enhet som leverer tilgangspunkter og lar flere enheter (for eksempel, systemet ditt og en datamaskin) koble til Internett på samme tid.
  • Enkelte modem har innebygde rutingfunksjoner. Koble PS3™-systemet til enheten som har rutingfunksjonen.
  • Når du bruker en ruter og et modem med innebygd rutingfunksjon, slår du ruting av på én av enhetene. PS3™-systemet og systemet ditt må kobles til innenfor samme nettverk. Dersom to eller flere enheter med rutingfunksjoner brukes på samme tid, kan det hende at PS3™-systemet og systemet ditt kobles til separate nettverk og du vil ikke kunne foreta avstandsspilling.

Forberede bruk for første gang

Du må sette opp systemet ditt slik at det kan koble til tilgangspunktet som PS3™-systemet er koblet til.

Registrere systemet ditt med PS3™-systemet

Utfør denne prosedyren med systemet ditt nær tilgangspunktet.

1.
På PS3™-systemet velger du (Innstillinger) > [Innstillinger for avstandsspilling] > [Registrer enhet] > [PS Vita-system].
Et tall vises på skjermen.
2.
På systemet velger du (PS3 Avstandsspill) > [Start] > [Neste].
3.
Angi tallet som vises på PS3™-systemets skjerm, og velg deretter [Registrer].
Når enhetene er koblet til, vises en melding om at registreringen er fullført.
Dersom Wi-Fi-innstillingsskjermen vises, velg tilgangspunktet som er koblet til PS3™-systemet.
4.
Velg [OK] på PS3™-systemet.

Avstandsspilling

Du kan foreta avstandsspilling når systemet ditt er innenfor rekkevidden til Wi-Fi-hjemmenettverket.

1.
På systemet velger du (PS3 Avstandsspill) > [Start].
Når du bruker PS3 Avstandsspill for første gang, informerer en melding deg om at det er nødvendig å registrere systemet ditt med PS3™-systemet. Dersom du ser denne meldingen, utfører du registreringen.
2.
På PS3™-systemet velger du (Nettverk) > (Avstandsspill).
PS3™-systemet venter på at systemet ditt skal opprette Avstandsspill-tilkoblingen.
3.
På systemet velger du [Koble til via privat nettverk].
Når enhetene er riktig koblet til, vises PS3™-systemets skjerm på systemet ditt.
Dersom Wi-Fi-innstillingsskjermen vises, velg tilgangspunktet som er koblet til PS3™-systemet.
  • Dersom du aktiverer fjernstart på PS3™-systemet, kan du bruke avstandsspill når PS3™-systemet er i standby-modus. Mer informasjon finnes i (Innstillinger) > [Innstillinger for avstandsspilling] > [Fjernstart] i PS3™-systemets brukerhåndbok.
  • Under avstandsspill, dersom du går til skjermen for et annet program, lukkes avstandsspilltilkoblingen etter 30 sekunder.

Til toppen