Innstillinger Teksting

Velg om du vil vise teksting i (Video). Teksting er en type teksting som beskriver alle lyder i en video som aktuelt avspilles (slik som musikk, lydeffekter og samtale) med symboler og bokstaver. Denne innstillingen er kun tilgjengelig for innhold som støtter teksting.

Vis teksting

For å vise teksting, sett et kryss i avmerkingsboksen. Ved å velge [Vis undertekster for hørselshemmede som spesifisert etter innhold]-avmerkingsboksen for å fjerne krysset, kan du justere tekststørrelsen, bakgrunnsfargen og andre innstillinger i [Avanserte innstillinger].


Hvis du aktiverer denne innstillingen, kan du velge å vise/skjule teksting når du spiller av video som støtter teksting. Juster denne innstillingen i (Vis teksting) i kontrollpanelet.

Til toppen