Videoer Se på videoer og filmer

For å se på en video eller en film, velger du den fra listen. Du kan sortere listen etter navn eller dato.

Skjermbilde med videoliste. Merket med A og B fra toppen.

A )
(Indekslinje)/ (Søk)
Trykk og hold nede (Indekslinje) for å vise indekslinjen, og dra deretter opp eller ned på indekslinjen for å finne videoen eller filmen som du vil se.
For å finne innhold på en tilkoblet enhet, kan du utføre et søk etter søkeord for en mappe eller en video ved å velge (Søk) fra listen over kategorier på enheten.
B )
Sortere meny
For å endre sorteringen av en liste, velg menyen og velg sorteringen som du vil bruke.
  • Du kan se på kopibeskyttet innhold som er lagret på den tilkoblede enheten ved å kopiere det til PS Vita-systemet.
  • Hvis du administrerer innhold i mapper på den tilkoblede enheten, kan du kopiere hele mapper til systemet ditt. For mer informasjon om kopiering av mapper, kan du se "Innholdsadministrator".
  • Når (Aldersbegrenset innhold) vises ved siden av en video, forhindrer foreldrekontrollnivået på systemet deg fra å se på videoen.

Velg en video for å se den.
Kontroller som operasjonsknappene skjules automatisk etter noen få sekunder. Trykk på skjermen igjen for å vise kontrollinnretningene.

Videobetjeningsknapper. Merket med A til og med D fra toppen.

A )
(Vis teksting)
Hvis [Vis undertekster for hørselshemmede] er aktivert, vises teksting når det spilles av innhold som støtter teksting. Velg dette ikonet for å vise eller skjule teksting.
B )
(Scenesøk)
Bruk Scenesøk til å finne en spesifikk scene i en video. Velg Scenesøk-ikonet for å vise miniatyrbilder for kapitler og tidsintervaller. Flikk sceneminiatyrbildene for å finne scenen som du vil se på, og velg deretter miniatyrbildet for å spille av scenen. Velg (Ned) og (Opp) for å endre søkeintervallet for scenen.
C )
Fremdriftslinje
Trykk på ønsket posisjon på fremdriftslinjen, eller dra håndtaket til denne posisjonen.
D )
(Forrige (Tilbake til begynnelsen))/ (Neste)/ (1,5x avspilling)/ (1,0x avspilling)/ (Spill av)/ (Pause)/ (Øyeblikkelig repetisjon)/ (Øyeblikkelig fremgang)
Velg ikonene for å kontrollere videoavspilling.
Velg (Forrige (Tilbake til begynnelsen)) for å gå til et tidligere kapittel, og velg (Neste) for å gå til et senere kapittel. Hvis videoen ikke har noen kapittelinformasjon, vil valg av (Forrige (Tilbake til begynnelsen)) tilbakestille videoen som for øyeblikket avspilles til begynnelsen. Valg av (Neste) velger neste video.
(1,5 x avspilling) endrer avspillingshastigheten til 1,5 x. For å endre avspillingshastigheten tilbake til normal avspilling, velg (1,0 x avspilling).
Velg (Øyeblikkelig repetisjon) eller (Øyeblikkelig fremgang) for å gå 15 sekunder bakover eller fremover i videoen.
  • Videoskapere kontrollerer hvilke videoavspillingskontroller som kan brukes når. Derfor kan det hende at kontrollene på kontrollpanelet kanskje ikke alltid fungerer.
  • Du kan også overføre en video som spiller av på PS Vita-systemet ditt til PS TV-systemet ditt. Dette lar deg se videoen på TV-en din. Mer informasjon finnes under "Se på videoer og bilder ved å overføre dem til PS TV-systemet".

Kontrollere med knapper på systemet ditt

Spill/pause Trykk på Kors-knappen
Spoling bakover/spoling fremover
(Hopp bakover/hopp fremover)
Trykk på Venstre-knappen eller Høyre-knappen
Du kan bytte mellom tre hastighetsnivåer hver gang du trykker på knappen. Hvis du trykker og holder nede knappen, kan du spole bakover eller fremover (hoppe bakover eller fremover) så lenge knappen holdes nede.
Forrige (Tilbake til begynnelsen)/neste Trykk på L-knappen eller R-knappen
Du må velge avmerkingsboksen (Valg) > [Innstillinger] > [Hopp over med L-/R-knappene] for å sette en hake for å aktivere innstillingen.
Avspillingshastighetsendring

Trykk på Opp-knappen eller Ned-knappen

  • Du kan øke eller redusere avspillingshastigheten med 0,1 x hver gang du trykker på henholdsvist Opp-knappen eller Ned-knappen. Tilgjengelig hastighetsområde for avspilling er mellom 0,5 x og 2,0 x.
  • Trykking på Ned-knappen når du er i 0,5 x hastighet for å vise en video i langsom hastighet.
Scenesøk Trykk på Firkant-knappen
På skjermen hvor du velger en scene, kan du endre scenesøkeintervallet, som miniatyrbilder vises i, med Opp-knappen og Ned-knappen. Velg scenen som du vil se på med Venstre-knappen eller Høyre-knappen.
  • For operasjoner som kontrolleres med retningsknappene, kan du bruke venstre spak i stedet.
  • For å muliggjøre operasjon med enkelte knapper, må du velge (Innstillinger) > [Start] > [System] > [Kontroller med knapper på dette systemet] for å sette en hake.
  • Avspillingshastighet på over 1,6 x støttes ikke for video med 1080 oppløsning.

Gi mapper nytt navn

Du kan gi kopierte mapper nytt navn på systemet ditt.
Velg (Mapper) i listen over kategorier, velg deretter mappen du ønsker å gi nytt navn. Velg (Valg) > [Rediger navn] for å gi nytt navn.

Til toppen