Innstillinger Wi-Fi-innstillinger

Du kan tilpasse de forskjellige Wi-Fi-tilkoblingsinnstillingene.

Wi-Fi

For å deaktivere Wi-Fi-funksjonen, velg avmerkingsboksen for å fjerne haken.

For detaljer om bruk av Wi-Fi-funksjonen når flymodus er på, se "Flymodus".

Tilgangspunkter

Lagrede tilgangspunkter og tilgangspunkter som har blitt funnet vil vises. Straks en tilkobling er opprettet med et tilgangspunkt, kobler systemet automatisk til dette tilgangspunktet neste gang Wi-Fi brukes.
Du kan kjøre en tilkoblingstest og tilpasse avanserte innstillinger ved å velge et lagret tilgangspunkt.

Skjermbilde for tilgangspunkter. Merket med A til og med D fra toppen.

A )
Søke etter tilgangspunkt
B )
Sikkerhet
Når det vises, har sikkerhet blitt stilt inn for tilgangspunktet. For å koble til tilgangspunktet, må du taste inn WEP- eller WPA-nøkkelsettet på tilgangspunktet.
C )
Signalstyrke på tilgangspunktet
Signalstyrke vises i fire nivåer, inkludert ingen signal.
Når det er flere lagrede tilgangspunkt, vil systemet koble til tilgangspunktet med det sterkeste signalet.
D )
Tilkoblingsstatus
Tilkoblingsstatus til lagrede tilgangspunkt.
Tent tilkoblet
Blinker kobler til
Slukket ikke tilkoblet

Lagre tilgangspunkt automatisk

Når du bruker et tilgangspunkt som støtter WPS, AOSS eller Rakuraku WLAN Start®, kan du lagre tilgangspunkt med bare noen få trinn. I tillegg til disse anvisningene, kan du også se bruksanvisningen for tilgangspunktet.

  • Når du kobler til med WPS PIN-metoden, kan du tilpasse innstillingene ved å trykke på [Lagre tilgangspunkt manuelt] > [Bruk WPS PIN-metoden].
  • AOSS og Rakuraku WLAN Start® er bare tilgjengelige i enkelte land og regioner.

WPS

1.
Velg [WPS].
2.
Trykk på tilgangspunktets WPS-knapp.

AOSS

1.
Velg [AOSS™].
2.
Trykk og hold tilgangspunktets AOSS-knapp til AOSS-indikatoren begynner å blinke.

Rakuraku WLAN Start®

1.
Velg [Rakuraku WLAN Start].
2.
Trykk og hold tilgangspunktets Rakuraku Start-knapp til power-indikatoren på tilgangspunktet begynner å blinke grønt.
3.
Når en melding vises på systemet, trykker du og holder tilgangspunktets Rakuraku Start-knapp til power-indikatoren på tilgangspunktet lyser oransje.

Lagre tilgangspunkt manuelt

I tillegg til disse anvisningene, kan du også henvise til bruksanvisningen for tilgangspunktet.

Manuell inntasting

Sett opp tilgangspunktet ved å angi innstillingsinformasjonen (SSID og WEP-nøkkel eller WPA-nøkkel) for tilgangspunktet som du bruker.

  • Vi anbefaler at du bruker WPA-PSK eller WPA2-PSK som sikkerhetsmetode fordi disse sikkerhetsmetodene gir kraftigere kryptering.
  • Hvis du velger avmerkingsboksen [Skjul passord] for å sette en hake, vises passordet som du la inn som en rekke asterisker.

Bruke WPS PIN-metode

1.
Velg [Bruk WPS PIN-metoden].
2.
Angi PIN-koden som vises i tilgangspunktet.

Vise Wi-Fi-innstillinger automatisk

For å vise Wi-Fi-innstillingsskjermen automatisk dersom du ikke kan koble til det lagrede tilgangspunktet, velger du denne avmerkingsboksen for å sette en hake.

Kanal for ad hoc-modus

Når du kobler til med ad hoc-modus, må systemet være innstilt til samme kanal som de andre enhetene du vil koble til med.
Standardinnstillingen er [Automatisk]. Med denne innstillingen, vil systemet automatisk velge den optimale kanalen.

Til toppen