Sterowanie systemem z wykorzystaniem funkcji rozpoznawania głosu

Do obsługi systemu PS4™ w obszarach takich jak np. ekran główny można używać głosu. Aby korzystać z poleceń głosowych, należy użyć zestawu słuchawkowego lub mikrofonów wbudowanych w akcesorium PlayStation®Camera.

1.

Powiedz „PlayStation”.
Na dole ekranu pojawi się ikona mikrofonu oraz dostępne polecenia. Podczas rozpoznawania głosu ikona mikrofonu zaświeci się na niebiesko.

2.
Powiedz nazwę dostępnego polecenia.
  • Jeśli nazwa polecenia nie zostanie wymówiona w ciągu 10 sekund lub system będzie obsługiwany kontrolerem, funkcja rozpoznawania głosu zostanie wyłączona. Po lewej stronie mikrofonu wyświetlany jest wskaźnik pokazujący pozostały czas.
  • W zależności od ekranu możesz włączać i wyłączać funkcję rozpoznawania głosu, korzystając z przycisku L2 kontrolera.
  • Aby móc korzystać z funkcji rozpoznawania głosu, wybierz pozycję (Ustawienia) > [System] > [Ustawienia obsługi głosem], a następnie zaznacz pole wyboru [Obsługuj PS4 głosem].
  • Aby wyświetlić listę poleceń głosowych, wybierz pozycję (Ustawienia) > [System] > [Ustawienia obsługi głosem] > [Polecenia obsługi głosem].
  • W zależności od ustawionego języka systemu jedynym dostępnym językiem może być język angielski.
  • W przypadku hałasów w tle głos może nie zostać rozpoznany.
  • Więcej informacji o urządzeniach obsługujących rejestrowanie głosu można uzyskać, odwiedzając stronę działu pomocy technicznej właściwą dla kraju lub regionu.