Korzystanie z przeglądarki

Z obszaru zawartości wybierz pozycję (Przeglądarka internetowa). Naciśnij przycisk trójkąt, a następnie w polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe lub w pasku adresu wprowadź adres URL.

Ekran przeglądarki. Etykiety od A do E, zaczynając od góry.

A )
Pasek adresu
B )
(Używana jest usługa filtrowania treści internetowych)
Aby włączyć usługę, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Ustawienia] > [Filtr sieciowy].
C )
(Wyświetlana strona internetowa korzysta z protokołu SSL)
D )
(Wyszukaj)
E )
Często używane strony

W tym obszarze wyświetlanych jest osiem ostatnio odwiedzanych stron. Aby usunąć strony, naciskaj przycisk OPTIONS.

Podstawy obsługi

Przechodzenie do strony wstecz lub do przodu Naciśnij przycisk L1 lub przycisk R1.
Przesuwanie okna w lewą lub prawą stronę Naciśnij przycisk L2 lub przycisk R2.
Otwieranie nowego okna Naciśnij przycisk R2, gdy wyświetlany jest komunikat (Nowy).
Jeżeli otwartych jest już sześć okien, po otwarciu nowego okna zostanie zamknięte skrajnie lewe okno dialogowe.
Otwieranie łącza w nowym oknie Umieść kursor na łączu, które chcesz otworzyć, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk krzyżyk.
Zamykanie okna Naciśnij i przytrzymaj przycisk kółko.
Przewijanie Użyj prawego drążka.
Przesuwanie kursora Użyj lewego drążka.
Powiększanie lub pomniejszanie Naciśnij prawy drążek (przycisk R3) lub naciśnij lewy drążek (przycisk L3).
Wyświetlanie strony w trybie pełnoekranowym Naciśnij przycisk kwadrat.
Ponownie naciśnij przycisk, aby zamknąć tryb pełnoekranowy. Jeżeli naciśniesz przycisk trójkąt, gdy aktywny jest tryb pełnoekranowy, zostaną wyświetlone pole wyszukiwania i pasek adresu.

Dodawanie zakładek

Aby dodać zakładkę do aktualnie przeglądanej strony internetowej, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję [Dodaj zakładkę].
Aby otworzyć dodaną zakładkę, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję [Zakładki].

  • Można dodać maksymalnie 100 zakładek.
  • Aby edytować, sortować lub usuwać zakładki, naciśnij przycisk OPTIONS podczas korzystania z funkcji [Zakładki].

Odwiedzanie stron zapisanych w historii przeglądania

Odwiedzane strony internetowe są automatycznie zapisywane w historii przeglądania. Korzystając z listy historii przeglądania, można odwiedzać strony internetowe bez konieczności wprowadzania ich adresu.
Przy otwartej stronie naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję [Historia przeglądania].

  • Zapisywanych jest maksymalnie 100 stron.
  • Aby usunąć całą historię przeglądania, naciśnij przycisk OPTIONS podczas korzystania z funkcji [Historia przeglądania], a następnie wybierz pozycję [Wyczyść historię przeglądania].

Ustawienia przeglądarki

Za pomocą tych ustawień można odrzucać przyjmowanie plików cookie, usuwać pliki cookie oraz usuwać dane stron internetowych, które zostały tymczasowo zapisane w przeglądarce. Przy otwartej stronie naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Ustawienia].