Korzystanie z rozszerzonej pamięci masowej

Możesz użyć urządzenia pamięci masowej USB jako rozszerzonej pamięci masowej w celu instalowania aplikacji. Można także przenieść aplikacje z pamięci masowej systemu PS4™ do rozszerzonej pamięci masowej.
Należy używać urządzenia pamięci masowej USB, które spełnia poniższe warunki.

 • Zewnętrzny dysk twardy
 • Zgodność ze standardem USB 3.0 lub nowszym
 • Pojemność minimalna 250 GB, a maksymalna 8 TB

Podczas pierwszego użycia urządzenia pamięci masowej USB należy je sformatować. Wybierz urządzenie do sformatowania w obszarze  (Ustawienia) > [Urządzenia] > [Urządzenia pamięci masowej USB], a następnie wybierz pozycję [Sformatuj jako rozszerzoną pamięć masową]. Po zakończeniu formatowania urządzenie zostaje automatycznie skonfigurowane jako miejsce instalowania aplikacji.

 • Urządzenie pamięci masowej USB używane jako rozszerzona pamięć masowa należy podłączyć bezpośrednio do systemu PS4™. Nie należy podłączać go do koncentratora USB.
 • Urządzenia pamięci masowej USB sformatowane jako rozszerzona pamięć masowa są zgodne tylko z systemem PS4™. W danej chwili można używać tylko jednego urządzenia rozszerzonej pamięci masowej.
 • Poniższe dane są zapisywane tylko w pamięci masowej systemu i nie można ich zapisać w rozszerzonej pamięci masowej.
  • Zrzuty ekranu i klipy wideo
  • Zapisane dane
  • Motywy
 • Nie ma gwarancji, że wszystkie urządzenia pamięci masowej USB są zgodne z używanym systemem.

Przenoszenie aplikacji

Zapisane aplikacje można przenosić między pamięcią masową systemu PS4™ i rozszerzoną pamięcią masową.

1.
Wybierz pozycję  (Ustawienia) > [Pamięć masowa].
2.
Wybierz pamięć masową, w której znajduje się aplikacja do przeniesienia, a następnie wybierz pozycję [Aplikacje].
3.
Naciśnij przycisk OPTIONS, aby wybrać miejsce docelowe, a następnie wybierz aplikacje, które mają zostać przeniesione.

Zmiana miejsca instalowania aplikacji

Wybierz pozycję  (Ustawienia) > [Pamięć masowa], a następnie naciśnij przycisk OPTIONS, aby wybrać miejsce instalowania w pozycji [Miejsce instalowania aplikacji].

Odłączanie urządzeń rozszerzonej pamięci masowej

Aby bezpiecznie odłączyć urządzenie rozszerzonej pamięci masowej, gdy system PS4™ jest włączony, użyj jednej z poniższych metod.

 • Z menu podręcznego wybierz pozycje [Dźwięk/urządzenia] > [Przestań używać rozszerzonej pamięci masowej].
 • Wybierz urządzenie rozszerzonej pamięci masowej, które chcesz odłączyć, w obszarze  (Ustawienia) > [Urządzenia] > [Urządzenia pamięci masowej USB], a następnie wybierz pozycję [Przestań używać tej rozszerzonej pamięci masowej].

Informacja

W przypadku odłączenia urządzenia rozszerzonej pamięci masowej, gdy wskaźnik zasilania się świeci albo miga, może nastąpić utrata lub uszkodzenie danych. Może też dojść do uszkodzenia systemu. Należy pamiętać o bezpiecznym odłączaniu.