Ograniczenia systemu PS4

Można ograniczyć możliwość korzystania z funkcji systemu PS4™. Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Ograniczenia systemu PS4].

  • Te ustawienia dotyczą wszystkich użytkowników systemu PS4™.
  • Aby inne osoby nie mogły zmienić tych ustawień, zmień kod dostępu do ograniczeń systemu.

Tworzenie nowego użytkownika i logowanie gościa

Zezwala na logowanie się do systemu PS4™ tylko istniejącym użytkownikom. To ustawienie uniemożliwi dziecku tworzenie nowych kont użytkownika bez ograniczeń i logowanie się z użyciem takich kont bez pozwolenia.

Filtr sieciowy

Służy do włączenia usługi filtrowania stron internetowych, która umożliwia zweryfikowanie typu i bezpieczeństwa witryn podczas korzystania z przeglądarki internetowej oraz automatyczne blokowanie wyświetlania niebezpiecznych lub niepożądanych witryn.

Domyślne ustawienia kontroli rodzicielskiej

Umożliwia zmianę domyślnych ustawień kontroli rodzicielskiej. Te ustawienia dotyczą nowych użytkowników lub gości, którzy używają systemu bez wpisywania się do sieci PlayStation™Network.

Kontrolę rodzicielską można ustawić dla konkretnych użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Informacje o ograniczeniach”.

Czasowo wyłącz ograniczenia systemu PS4

Zaznacz to pole wyboru, aby czasowo wyłączyć wszystkie ograniczenia kontroli rodzicielskiej dla wszystkich użytkowników, bez konieczności wpisywania się do sieci PlayStation™Network. Ograniczenia zostaną przywrócone po wyczyszczeniu pola wyboru, wyłączeniu systemu lub przełączeniu go w tryb spoczynku.

Zmień kod dostępu do ograniczeń systemu

Umożliwia zmianę kodu dostępu do ograniczeń systemu.

Jeśli zapomnisz kodu dostępu do ograniczeń systemu, przywróć domyślne ustawienia systemu PS4™. Dbaj o bezpieczeństwo kodu dostępu. Nie zapomnij go i nie udostępniaj innym osobom.