Dołączanie do turnieju

Turnieje to wydarzenia, w których gracz rywalizuje z innymi graczami lub zespołami.
Aby dołączyć do turnieju, musisz się wcześniej zarejestrować na ten turniej i zgłosić się w wyznaczonym czasie w dniu wydarzenia.

Rejestrowanie się na turniej

Zarejestruj się na turniej, w którym chcesz uczestniczyć, zanim upłynie termin rejestracji. W przypadku turnieju zespołowego zespół musi zostać zarejestrowany przez właściciela zespołu lub kapitana.

1.
Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Wydarzenia).
2.
Wybierz pozycję [Turnieje], a następnie wybierz turniej, do którego chcesz dołączyć.
3.
Wybierz pozycję [Zarejestruj się] na ekranie szczegółów turnieju.
W przypadku turnieju zespołowego wybierz zespół, który chcesz zarejestrować, a następnie wybierz osoby, które mają dołączyć do składu.

Jeśli dołączasz do turnieju po raz pierwszy, wprowadź informacje o koncie u dostawcy platformy turniejowej. Jeżeli nie masz konta, utwórz je w witrynie dostawcy platformy.

Zgłaszanie się

Gdy rozpocznie się okres zgłaszania się, otrzymasz powiadomienie. W przypadku turniejów zespołowych musi się zgłosić jedna z osób w składzie zespołu.
Pamiętaj, że po upływie okresu zgłaszania się nie możesz dołączyć do turnieju.

1.
Wybierz pozycję [Zgłoś się] na ekranie szczegółów turnieju.
Po dobraniu przeciwnika, pozycja [Mecze turniejowe] zostanie wyświetlona na ekranie [Twoje wydarzenia].
2.
Wybierz mecz turniejowy, a następnie wybierz pozycję [Dołącz teraz].
Instrukcje rozpoczynania meczu możesz znaleźć na ekranie szczegółów meczu. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozpocząć mecz.
3.
Aby zgłosić wyniki po zakończeniu meczu, wybierz pozycję [Raportuj wyniki] na ekranie szczegółów meczu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacje o turniejach zespołowych

Połącz siły z innymi graczami, aby rywalizować w turnieju zespołowym. Zespół składa się z poniższych osób.

Właściciel

Gdy utworzysz zespół, staniesz się jego właścicielem. Jedynie właściciel zespołu może zmieniać jego nazwę i zdjęcie w tle zespołu, a także edytować jego profil.

Kapitan

Będąc kapitanem, możesz w imieniu właściciela zapraszać graczy do zespołu lub rejestrować zespół na turnieje zespołowe. Właściciel może wybrać na kapitana dowolnego członka zespołu.

Członek

Po dołączeniu do zespołu stajesz się jego członkiem.

Do zespołu możesz dołączyć na jeden z poniższych sposobów.

  • Zaakceptuj zaproszenie do zespołu wysłane przez jego właściciela lub kapitana.
  • Wybierz pozycję (Wydarzenia) > [Zespoły] > [Utwórz zespół].