Dołączanie do wydarzenia

1.
Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Wydarzenia).
2.
Wybierz wydarzenie, do którego chcesz dołączyć.
3.
Wybierz pozycję [Wezmę udział] na ekranie szczegółów wydarzenia.
Zaznacz pole wyboru dla opcji [Automatyczne dołączanie o godzinie rozpoczęcia], aby system PS4™ automatycznie uruchamiał się i dołączał do wydarzenia po jego rozpoczęciu. Jeśli dołączysz do wydarzenia, do którego zaprosił Cię inny gracz, automatycznie wyświetli się ekran (Impreza) i dołączysz do imprezy.
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, możesz dołączyć do wydarzenia, wybierając pozycję [Dołącz teraz] lub [Obejrzyj teraz] na ekranie jego szczegółów.
  • System PS4™ powinien być w trybie spoczynku, aby automatycznie uruchomił się po rozpoczęciu wydarzenia. Nawet jeśli system uruchomi się automatycznie, przejdzie do trybu spoczynku, jeśli w ciągu 30 minut nie wykonasz żadnej czynności.
  • Jeśli system jest skonfigurowany w taki sposób, aby automatycznie dołączać do wielu wydarzeń, które rozpoczynają się w tym samym czasie, dołączy automatycznie do ostatniego wybranego wydarzenia.
  • Aby zmienić ustawienia automatycznego dołączania do wydarzeń, naciśnij przycisk OPTIONS na ekranie szczegółów wydarzenia i wybierz pozycję [Automatyczne dołączanie o godzinie rozpoczęcia].
  • Jeśli inny gracz zaprosi Cię do wydarzenia, którego nazwa lub opis wydają Ci się nieodpowiednie, możesz zgłosić takie wydarzenie. Naciśnij przycisk OPTIONS na ekranie szczegółów, a następnie wybierz pozycję [Zgłoś].