Przeglądanie profilów znajomych

Na ekranie profilu znajomego można przeglądać najnowsze aktywności i trofea zdobyte przez znajomego. Na ekranie profilu można także wysyłać wiadomości lub zaproszenia na imprezy.

1.
Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Znajomi).
2.
Wybierz znajomego, którego profil ma być wyświetlony.

Ekran profilu znajomego. Etykiety od A do B, zaczynając od góry.

A )
Stan
Niebieska okrągła ikona. Online
Czerwona okrągła ikona z krzyżykiem w środku. Offline
Żółta okrągła ikona z poziomą linią w środku. Niedostępny
B )
Konto zweryfikowane
Wyświetlane w przypadku konta zweryfikowanego przez PlayStation®.
To konto można obserwować, wybierając pozycję [Obserwuj]. W przypadku obserwowania konta można wyświetlić związane z nim aktywności w obszarze [Co nowego] i w innych obszarach.

Aby zgłosić nieprawidłowe identyfikatory internetowe i prezentacje profili, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Zgłoś].