Dodawanie znajomych

Gdy gracz przyjmie Twoją prośbę o dodanie do znajomych, stanie się Twoim znajomym. Po dodaniu do listy znajomych można wyświetlać takie informacje, jak stan wpisania się do PlayStation™Network znajomych lub gry, w które aktualnie grają znajomi. Znajomych obserwuje się automatycznie; oni także obserwują Cię automatycznie. Ich aktywność i transmisje pojawiają się w kategorii [Co nowego] i innych obszarach.

Wysyłanie prośby o dodanie do znajomych

1.
Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Znajomi).
2.
Wybierz gracza, którego chcesz dodać do swoich znajomych.
Możesz wyszukiwać według identyfikatora internetowego, pozycji [Poznani gracze] lub w inny sposób.
3.
Wybierz pozycję (Dodaj do znajomych) obok gracza, którego chcesz dodać do znajomych.

Wysyłanie próśb o podanie prawdziwego nazwiska znajomych

Podczas wysyłania prośby o dodanie do znajomych zaznacz pole wyboru w obszarze [Wyślij prośbę o dodanie do bliskich znajomych], aby wysłać do gracza prośbę o podanie prawdziwego imienia i nazwiska.
Aby wysłać prośbę o podanie prawdziwego imienia i nazwiska do gracza, który jest już na liście Twoich znajomych, wybierz pozycję (Opcje) > [Wyślij prośbę o podanie prawdziwego nazwiska] na ekranie profilu znajomego.
Jeśli Twoja prośba o podanie prawdziwego imienia i nazwiska zostanie zaakceptowana, będziecie mogli zobaczyć swoje prawdziwe nazwiska oraz zdjęcia profilowe.

  • Można też obserwować graczy bez wysyłania prośby o dodanie do znajomych. Wybierz pozycję (Obserwuj) na ekranie profilu gracza, którego chcesz obserwować.
  • Aby anulować prośbę o dodanie do znajomych lub prośbę o podanie prawdziwego imienia i nazwiska, wybierz pozycję [Prośby o dodanie do znajomych], zaznacz gracza, którego prośba o dodanie do znajomych ma być anulowana, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Anuluj prośbę o dodanie do znajomych] lub [Anuluj prośbę o podanie prawdziwego nazwiska].
  • Z konta dziecka nie można wysłać prośby o podanie prawdziwego imienia i nazwiska ani jej na nie otrzymać.
  • Prawdziwe nazwisko jest nazwiskiem zarejestrowanym na koncie. Możesz wyświetlić swoje prawdziwe nazwisko oraz zdjęcie profilowe na ekranie (Ustawienia) > [Zarządzanie kontami] > [Informacje o koncie] > [Profil].

Akceptowanie prośby o dodanie do znajomych lub prośby o podanie prawdziwego imienia i nazwiska

1.
Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Znajomi).
2.
Wybierz pozycję [Prośby o dodanie do znajomych].
3.
Wybierz pozycję [Akceptuję] obok gracza, którego prośbę chcesz zaakceptować.
Po wybraniu gracza zostanie wyświetlony jego profil.
  • Aby odrzucić prośbę o dodanie do znajomych lub prośbę o podanie prawdziwego imienia i nazwiska, zaznacz gracza, którego prośbę chcesz odrzucić, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Usuń prośbę o dodanie do znajomych] lub [Usuń prośbę o podanie prawdziwego nazwiska].
  • Ustawienia prywatności umożliwiają ograniczenie listy graczy, od których możesz odbierać prośby o dodanie do znajomych. Możliwe jest też wyłączenie wyświetlania prawdziwego nazwiska w wynikach wyszukiwania wyświetlanych u innych graczy. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Ustawienia prywatności”.
  • Aby zgłosić nieodpowiednie komentarze, na ekranie profilu gracza naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Zgłoś].

Usuwanie gracza z listy obserwowanych

1.
Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Znajomi).
2.
Wybierz pozycję [Obserwacja].
3.
Wybierz pozycję (Przestań obserwować) obok gracza, którego chcesz przestać obserwować.

Blokowanie gracza

Po zablokowaniu innego gracza wysyłane przez niego wiadomości nie będą wyświetlane, a niektóre funkcje będą ograniczone. Na ekranie profilu gracza, którego chcesz zablokować, wybierz pozycję (Opcje) > [Zablokuj].

Odblokowywanie gracza

1.
Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Znajomi).
2.
Naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Zablokowani gracze].
3.
Zaznacz gracza, którego chcesz odblokować, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Odblokuj].

Możesz również blokować graczy, naciskając przycisk OPTIONS na ekranie Wiadomości lub Społeczność.

Usuwanie z listy znajomych

Na ekranie profilu znajomego wybierz pozycję (Opcje) > [Usuń ze znajomych].