Granie w gry z dysku

Włóż dysk, a następnie wybierz grę z obszaru zawartości.
Skorzystaj z menu podręcznego, aby zobaczyć, kto z Twoich znajomych ma status online lub wysłać zaproszenia na imprezy albo wiadomości do graczy, z którymi grasz.

  • Po pierwszym uruchomieniu gry jej ikona pojawi się w obszarze zawartości i będzie tam wyświetlana także po wyjęciu dysku. Aby usunąć grę, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Usuń].
  • Gry można instalować na urządzeniu pamięci masowej USB, które zostało sformatowane celem użycia go jako rozszerzonej pamięci masowej. Szczegółowe informacje zawiera rozdział „Korzystanie z rozszerzonej pamięci masowej”.

Powracanie do ekranu głównego z poziomu gry

Naciśnij przycisk PS. Pojawi się ekran główny bez opuszczenia gry.
Aby wznowić grę, wybierz ją z obszaru zawartości.

Zamykanie gier

Z menu podręcznego wybierz pozycję [Zamknij aplikację].

Informacja

Nie należy kończyć gry podczas zapisywania danych. Może to doprowadzić do ich uszkodzenia.