Granie w pobrane gry

W sklepie PlayStation™Store, będącym sklepem online sieci PlayStation™Network, można kupować i pobierać gry oraz dodatki do gier. Niektóre gry są dostępne w wersjach próbnych umożliwiających wypróbowanie produktu przed zakupem; dostępne są także gry darmowe.
Granie w pobraną grę przebiega w taki sam sposób jak w przypadku gry na dysku. Istnieje możliwość rozpoczęcia grania przed pobraniem całej gry. Pozostałe dane będą pobierane w tle podczas grania. Aby pobrać grę, wykonaj następujące czynności:

1.
W obszarze zawartości wybierz pozycję (PlayStation Store).
2.
Zaznacz zawartość, którą chcesz pobrać, a następnie wybierz pozycję [Dodaj do koszyka].
3.
Wybierz pozycję [Przejdź do płatności], a następnie wybierz pozycję [Potwierdź zakup].
Aby móc kupować zawartość, trzeba dodać fundusze do swojego portfela. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Informacje o koncie”.
4.
Wybierz pozycję [Pobierz wszystko].
Pobrane gry są wyświetlane w obszarze zawartości. Grę można uruchomić, gdy obok jej nazwy zostanie wyświetlona pozycja [Rozpocznij].
  • Dostępne przyciski i wymagane czynności różnią się w zależności od rodzaju zawartości.
  • Sklep PlayStation™Store jest dostępny tylko w niektórych krajach i regionach oraz w określonych językach. Ponadto rodzaje dostępnych zawartości i usług różnią się w zależności od kraju i regionu zamieszkania użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę działu pomocy technicznej właściwą dla kraju lub regionu.
  • Aby wyświetlić postęp pobierania, na ekranie funkcji wybierz pozycję (Powiadomienia).
  • Niektórą usuniętą zawartość można pobrać ponownie. Aby sprawdzić, czy daną grę można pobierać kilka razy, w obszarze zawartości wybierz pozycje (Biblioteka) > [Zakupione].
  • Gry można instalować na urządzeniu pamięci masowej USB, które zostało sformatowane celem użycia go jako rozszerzonej pamięci masowej. Szczegółowe informacje zawiera rozdział „Korzystanie z rozszerzonej pamięci masowej”.