Subskrypcja usługi PlayStation®Plus

PlayStation®Plus to pakiet subskrypcji sieci PlayStation™Network.
Użytkownicy usługi PlayStation®Plus mogą korzystać z wybranej zawartości bez ograniczeń w zakresie liczby uruchomień i czasu gry, dołączać do znajomych w grach online dla wielu graczy i korzystać z innych specjalnych funkcji. Mogą także automatycznie tworzyć kopie zapasowe zapisanych danych z gier na dysku internetowym.
Aby zakupić subskrypcję usługi PlayStation®Plus, na ekranie funkcji wybierz pozycję  (PlayStation Plus) > [Dołącz do PlayStation Plus], a następnie opłać subskrypcję. Subskrypcja odnawia się automatycznie po zakończeniu okresu subskrypcji. Więcej informacji o realizacji płatności w sklepie PlayStation™Store można znaleźć w rozdziale „Informacje o koncie”.

Po zakończeniu procedury zakupu subskrypcji na ekranie profilu zostanie wyświetlona ikona (PlayStation Plus). Ikona (PlayStation Plus) jest wyświetlana również przy funkcjach dostępnych wyłącznie dla użytkowników usługi PlayStation®Plus oraz zawartości ze sklepu PlayStation™Store.

  • Funkcje dostępne w ramach subskrypcji PlayStation®Plus różnią się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej SIE dla danego kraju lub regionu.
  • Jeśli jesteś już użytkownikiem PlayStation®Plus, musisz po prostu połączyć posiadane konto z systemem PS4™.
  • Jeśli system PS4™ został aktywowany jako podstawowy system PS4™, inni użytkownicy tego systemu będą również mieli dostęp do wybranych korzyści. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Aktywuj jako podstawowe PS4”.
  • Aby anulować automatyczne odnawianie subskrypcji usługi PlayStation®Plus, należy zaznaczyć usługę w obszarze (Ustawienia) > [Zarządzanie kontami] > [Informacje o koncie] > [Subskrypcje PlayStation], a następnie wybrać pozycję [Wyłącz automatyczne odnawianie].

Korzystanie z dysku internetowego

Subskrybenci mogą korzystać z serwera PlayStation™Network do przechowywania zapisanych danych gry, w którą grali na systemie. Aby kontynuować grę na innym systemie PS4™, pobierz zapisane dane z serwera. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Zapisane dane w pamięci masowej systemu”.