Zapisane dane w pamięci masowej systemu

Każdy użytkownik może zarządzać zapisanymi danymi w pamięci masowej systemu PS4™. Wybierz pozycję  (Ustawienia) > [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane w pamięci masowej systemu].

Prześlij na dysk internetowy

Aby przesłać zapisane dane na dysk internetowy, wybierz je, a następnie wybierz pozycję [Prześlij]. Zapisanie danych na dysku internetowym pozwala pobrać je do innego systemu PS4™ i kontynuować grę.
Aby skorzystać z tej funkcji, należy zasubskrybować usługę PlayStation®Plus.

  • Można także przesyłać zapisane dane z ekranu głównego. Zaznacz grę, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Prześlij/pobierz zapisane dane].
  • Możliwe jest także korzystanie z funkcji automatycznego przesyłania. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Automatyczne przesyłanie”.
  • Na dysku internetowym można przechowywać maksymalnie 1000 pozycji zapisanych danych.
  • Aby sprawdzić postęp przesyłania, na ekranie funkcji wybierz pozycję  (Powiadomienia).

Skopiuj na urządzenie pamięci masowej USB

Tworząc kopię zapasową, można kopiować zapisane dane na urządzenie pamięci masowej USB podłączone do systemu PS4™. Skopiuj zapisane dane z urządzenia pamięci masowej USB na inny system PS4™, aby kontynuować granie.
Zakres zapisanych danych do skopiowania można określić dla każdej z gier.

  • Aby skorzystać z tej funkcji, należy przynajmniej raz wpisać się do sieci PlayStation™Network.
  • Obsługiwane są urządzenia pamięci masowej USB zarówno z systemem plików FAT, jak i exFAT.
  • Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB jest dobrze dociśnięte w porcie USB. Niektóre urządzenia mogą nie być kompatybilne z uwagi na ich kształt lub konstrukcję.

Usuń

Ta funkcja służy do usuwania zapisanych danych w pamięci masowej systemu PS4™. Zapisane dane do usunięcia można określić dla każdej gry.